Malaga

18.4.-19.4.2014

Město Malaga je turistický významné letovisko. Je cháněné před severními větry vysokými horami, má dlouhé písčité pláže a nejvyšší průměrné teploty ve Španělsku. Až do poloviny 15. století byla Malaga pod nadvládou Maurů, krátce poté se stala významným obchodním centrem na celém iberském poloostrově. Tato slavná minulost zanechala nesmazatelnou stopu v historickém centru města Malagy, zejména v okolí La Alcazaby - pevnosti pocházející z roku 1065, ve které se nyní nachází muzeum.

Malaga, původním názvem „Malaka“ (= plátek solené ryby), byla založena Féničany v roce 800 před Kristem. Másledně tu sídlili Řekové a Kartaginci, kteří byli na konci punských válek vyhnání Římany, následovalo období stěhování národů, kdy sem pronikaly germánské kmeny (vandalové, gótové) a potom arabské kmeny. V roce 1487 byla Malaga dobyta katolíky. V Malaze bylo poprvé vytvořeno hlavní náměstí - dnešní náměstí „Constitución“ a byly založeny dva kláštery. I navzdory období velké prosperity nastala doba naprostého zruinování velkého jmění, které bylo dříve pro Malagu příznačné. V 16. A 17. století byla tato oblast v důsledku vyhnání maurů postižena epidemiemi moru a špatnými úrodami, což znamelo ekonomickou krizi.

Cestou do Malagy si všímám španělské krajiny, líbí se mi olivové sady, městečka s bílými domky a hory. V Malaze jsme těsně před šestou hodinou. Přemýšlíme, co si dát k jídlu, měly bychom chuť zkusit něco typicky španělského, ale nechceme za jídlo utratit moc peněz, takže nakonec si objednáme nějaký gyros v pitě nebo něco podobného v "Real Istanbul" :-).

Ze všeho nejdřív jdeme do hostelu, který máme příjemně blízko u náměstí, vyložíme tam věci a pak se procházíme centrem města. Líbí se mi hlavně katedrála. Celý večer se díváme na procesí (cofradía) v rámci oslav Velikonoc (Semana santa), nejdříve na náměstí a pak přímo v katedrále, kde si můžeme sednout na lavici a máme to "z první ruky".

cestynedalekorajče.net
Obr. 1 Katedrála

cestynedalekorajče.net
Obr. 2 Procesí v katedrále

Ráno se podíváme k hradu Alcazaba, k římskému divadlu a dále na Placa de la Merced, kde stojí obelisk.


cestynedalekorajče.net
Obr. 4 Římský amfiteátr

Nemůžeme minout arénu pro býčí zápasy - La Malagueta, zblízka však nevypadá nijak zvlášť zajímavě, zato na fotkách pořízených z letadla je to moc pěkné a pro Malagu charakteristické.
Obr. 5 La Malagueta

Podle mapy najdeme také dům, ve kterém se narodil Pablo Picasso a procházíme i kolem jeho muzea (vstup zdarma). Picasso byl španělský sochař a malíř, je pokládán za zakladatele kubismu. Tvořil však také v jiných uměleckých stylech jako v klasicismu a surrealismu.

cestynedalekorajče.net
Obr. 6 Picassův dům

Máme málo času, takže už jen koupím předražené pohledy a zamíříme k pláži, abychom alespoň jednou za tento pobyt ve Španělsku viděli moře. Sbíráme mušle, fotíme se u majáku a pak utíkáme na autobus. Stihneme ho s časovou rezervou asi pěti minut. 

cestynedalekorajče.net
Obr. 7 Pláž a maják

Zdroje: http://www.malagainformation.com/czech/index.html
Comments