Kostelíky v Kamari

pondělí 17.7.2017

Ráno ještě před koupáním v moři vyrážíme ulovit kešku na konci pláže směrem k letišti. Zároveň tuto procházku pojmeme jako výpravu za místními kostelíky a protože na focení některých z nich bychom spíše potřebovali večerní sluníčko než ranní, uděláme ještě jednu podobnou výpravu navečer. Celkem jsme v Kamari našli 8 kostelů. První z nich známe už ze soboty – kostel, který stojí na konci pláže pod vysokou skálou, church of Mirtidiotissa.

cestynedalekorajče.net
Obr. 1  Church of Mirtidiotissa

Keška se nachází na opačném konci pláže, je tu také malý kostelík, jako většina ostatních je bílý s modrou kopulí. Více mě však zaujme velký kostel, ke kterému přijdeme cestou od moře dále do nitra města. Na mapách v telefonu ani v GPS, dokonce ani na mapy.cz nejsou kostely zakresleny, takže jejich hledání je docela nesnadné a o to zajímavější. Nápisy v řečtině nám k identifikaci moc nepomohou, po delším pátrání na internetu zjistím, komu je tento kostel zasvěcen: Saint (Agios) Nektarios. Patří k největším kostelům na ostrově.

Přicházíme k dalšímu velkému kostelu (nedaleko KamariTours, kde už to známe ze včerejška) s věží postavenou trochu opodál kostela a s malou maketou kostela na nádvoří a vidíme odtud na malé skalní vyvýšenině roztomilý kostelík, ke kterému se podíváme na závěr našeho raního putování. Odtud vidíme ještě jeden poměrně malý kostelík, vzdálený asi kilometr, k tomu se podíváme až večer. Pamatuji si ho, že jsem ho viděla, když jsme včera projížděli autobusem kolem něj při návratu z našeho výletu. Z té skalky máme hezký výhled na celé Kamari. Jedná se o kostel Saint Pagratios. Byl postaven v roce 1956, kdy zde bylo silné zemětřesení, a to právě v den Svatého Pagratia (9.7.), kostel byl postaven na památku 53 obětí zemětřesení. (Zdroj: https://www.exploringgreece.gr/en/show/45564/:ttd/AGIOS-PANGRATIOS)

cestynedalekorajče.net
Obr. 2  Saint (Agios) Nektarios

cestynedalekorajče.net
Obr. 3  Saint Pagratios

cestynedalekorajče.net
Obr. 4 Výhled na Kamari

Večer fotíme ještě jednou kostel Saint Nektarios, podíváme se ke vzdálenějšímu Saint Irene Chrysovalantou (postaven 1998 u silnice mezi Kamari a Episkopy) a znovu vylezeme na skalku s kostelíkem Saint Pagratios. Potom bychom rádi zjistili, kde začíná stezka, po které někdy půjdeme k vykopávkách starověké Thiry a do Perissy, míříme tedy k západu, pomocí mapy v telefonu je hledání snadné. Cestou objevíme další dva kostely, o kterých jsme neměli ani tušení. Ještě můžu zmínit kostel vybudovaný u pramene právě v této skále – Church of Life-Giving Spring, tam se podíváme za dva dny.

cestynedalekorajče.net
Obr. 5  Saint Irene Chrysovalantou

cestynedalekorajče.net
Obr. 6 Nenápadný kostelík, na který jsme narazili náhodou

Comments