Königstein a Lilienstein

14.8.2015

Tento den pojmeme jako spíš kulturní a odpočinkový. Většinu času strávíme v pevnosti Königstein. Procházíme se po hradbách, odkud je pěkný výhled na Labe, podíváme se do muzea a ke studně, kde je ukázka spouštění vědra do hloubky 150 m, také je tu kostelík, sklep se sudy a fotogenická děla.

cestynedalekorajče.net
Obr. 1 Vstupní brána do hradu Königstein

cestynedalekorajče.net
Obr. 2 Výhled na Labe

cestynedalekorajče.net
Obr. 3 Hradby na vysokých skalách a rohová věžička

Přes Labe nás převeze lodní přívoz a jdeme na Lilienstein - 415 m vysoká stolová hora uprostřed meandru - je tu vyhlídka na místě bývalého strážního hradu z 14. - 15. století, který náležel k pevnosti Königstein. Je zde rovněž 16 metrů vysoký obelisk, připomínající návštěvu kurfiřta Augusta II. Silného. V polovině 19. století byl na Liliensteinu postaven hostinec s dřevěnou rozhlednou.

cestynedalekorajče.net
Obr. 4 Lilienstein

cestynedalekorajče.net
Obr. 5 Výhled a obelisk
Comments