Bastei a Hohnstein

15.8.2013

Výlet začíná v Kurort-Rathen, kde jsou pěkné hrázděné domy a vyhlídka na Labe. Odtud jdeme prudce do kopce směrem na Bastei, opět se můžeme pokochat výhledem na Labe, pak se procházíme mezi skalami a nad skalami až na Bastei. Původní název Bastei (česky: Bašta) je připomínkou obranného souboru strmých skal kolem skalního hradu Neurathen. Skály na Bastei vznikly díky vodní erozi během miliónů let a ční až ve 305 metrech nadmořské výšky. Z Bastei se těšíme z výhledů na labské údolí, na kamenný most Basteibrücke, hrad Neurathen a na skalní město. Basteibrücke je první turistický most v Evropě a má na délku 76 metrů a překlenuje hlubokou propast Mardertelle (Kuní jámu). Spojuje mezi sebou Bastei a skalní hrad Neurathen. Vznik mostu se datuje do roku 1851 a jednalo se vůbec o první evropskou stavbu pro turisty.

cestynedalekorajče.net
Obr. 1 Basteibrücke

cestynedalekorajče.net
Obr. 2 Skalní město Bastei

Skalní hrad je několik žebříků, mostků, dvě tesané místnosti, jedna skříňka s nálezy, prak a cisterna. Od Bastei zamíříme kolem jezera Amselsee na hrad Hohnstein. Zde si prohlédneme muzeum a vylezeme na věž, která byla postavena až v r. 1951. Je tu také sklep s mučírnou a pěkná zahrada. Potom odpočíváme v cukrárně pod hradem, objednali jsme si obrovské zákusky a pozorujeme a fotografujeme ptáčky.

cestynedalekorajče.net
Obr. 3 Hohnstein

Z Hohnsteinu jdeme po zelené zn. kolem pískovcového útvaru "gauče" a zajdeme na vyhlídku s restaurací Brand. Vracíme se po červené značce a u mlýna Waltersdorfer Mühle musíme přejít řeku, abychom se dostali zpět ke Kurort-Rathen. Zajímavé je, že se tu potkává červená značka s další červenou. Kdo řeku nepřejde, dostane se zpět k Hohnsteinu a nejpozději tam ho napadne, že je něco špatně.

cestynedalekorajče.net
Obr. 4 Výhled z Brandu
Comments