5. Durres, Tirana a Kotor

pondělí 9.9.2013

Ve městě Durres (Drač) se podíváme k vykopávkám amfiteátru a do mešity. Strávíme tady jen asi jednu hodinu, takže se nedá říct, že bychom si město nějak důkladně prohlédli. Historie města mi nepřipadala nijak zajímavá, abych si z toho něco zapamatovala, takže budu asi rovnou pokračovat povídáním o další zastávce na trase domů.

ihivarajče.net
Obr. 1 Římský amfiteátr v Durres

ihivarajče.net
Obr. 2 Mešita v Durres

V Tiraně se projdeme centrem města, ukážeme si univerzitu, parlament, kostel, vilu Envera Hodži a procházku zakončíme na Skanderbegově náměstí, kde je jeho jezdecká socha. Tam dostaneme od průvodkydě rozchod a zpátky k autobusu pokračujeme sami. Ještě předtím však utratíme poslední albánské peníze (za kafe a zákusky).

ihivarajče.net
Obr. 3 Vila Envera Hodži, Tirana

ihivarajče.net
Obr. 4 Kostel se zlatými vraty, Tirana

Odjíždíme pryč z Albánie, na přespání se zastavuje v Petrovacu. V hotelu nestihneme večeři, takže dostaneme jen balíčky s jablky, chleby a vodou. Tomu se říká dobře investovaných sedm eur.

úterý 10.9.2013

Ráno se projdeme po městě Petrovac, je tady moc hezky, hlavně se mi líbí promenáda kolem moře, palmy a výhled na dva malé skalnaté ostrůvky. Potom jedeme nějakou dobu autobusem a uděláme poslední zastávku, a to ve městě Kotor.

Asi hodinu strávíme příjemným procházením se po uličkách Kotoru, občas nakoukneme do nějakého kostelíka nebo obchůdku. Nejvíc nás zaujme obchod se suvenýry "Cats of Cotor", kde je na všech suvenýrech motiv koček. Hrnky s kočkami, naušnice s kočkami, kabelky s kočkami...

Kotor je město a přístav v jihozápadní části Černé Hory. Rozkládá se v malebné poloze na samém konci boky Kotorské, hlubokého zálivu na pobřeží Jaderského moře, na úpatí horského masivu Lovćen. Samotné město má 1 331 obyvatel.

První zmínky o Kotoru jsou ze 7. století, kdy byl důležitou pevností Byzantské říše, až do roku 1185. V letech 1186 až 1371 byl autonomním městem středověkého Srbska. Stejné postavení měl i v období vlády chorvatsko-uherských a bosenských králů. V roce 1420 se dostal pod vládu Benátské republiky, po jejím pádu v roce 1797 přešel pod vládou Rakouska. V rove 1918 se stal součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, které bylo v roce 1929 přejmenováno na Jugoslávii. V době druhé světové války byl okupován Itálií a Německem. Poté se stal opět součástí Jugoslávie v rámci republiky Černá Hora. Od roku 2006 je součástí nezávislé Černé Hory.

Kotor je jedním z nejlépe zachovaných středověkých měst v jihovýchodní Evropě s bohatstvím historických budov. Staré město Kotor bylo v roce 1979 zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Centrum města je obklopené středověkými městskými hradbami o délce 4,5 km. Město je tvořeno charakteristickou středověkou sítí úzkých uliček a nepravidelných náměstí, s nádhernými kostely i paláci v románském, gotickém, renesančním i barokním slohu.

ihivarajče.net
Obr. 5 Ulička v Kotoru
ihivarajče.net
Obr. 6 Přístav

Po prohlídce Kotoru jedeme už bez zastávky (kromě těch povinných patnáctiminutovek u benzinek) domů.

středa 11.9.2013

Přijíždíme do Bratislavy (kolem páté ráno), kde z autobusu vystupuje část cestujících. Další zastávka je Brno, kde jsme asi v sedm hodin, tam vystupuji já. Už se těším, až se pořádně vyspím po té procestované noci.
Comments