3. Berat, Gjirokaster

středa 4.9.2013

V devět ráno odjíždíme pěkně odpočatí na další výlet. Cesta trvá tři hodiny, což je docela mrzuté, to jsme tedy mohli vyrazit dřív, kdybychom to věděli. Asi to byl špatný odhad řidičů nebo průvodkyně, protože vzdálenost není nijak hrozná, řekněme třeba 80 km, ale ty cesty jsou tak děsný, že se jede pomalu.

Město Berat se skládá z horního města z 13. století (hrad/pevnost či spíš opevněná vesnice/citadela) - jménem Kala - a dolního města, které se rozkládá na obou březích řeky Osum, jsou tam také dost staré typické jednopodlažní baráčky - muslimská čtvrť Mangelem a křesťanská čtvrť Gorica, ale i nějaké modernější čtvrti. Město je zapsáno na seznamu UNESCO.

ihivarajče.net
Obr. 1 Kostelík v Beratu (součást pevnosti Kala)

ihivarajče.net
Obr. 2 Uličky v pevnosti z 13. století, domy jsou stále obývané

ihivarajče.net
Obr. 3 Dolní město - pohled z pevnosti

V horním městě navštívíme kostel Panny Marie, kde se nachází muzeum ikon od slavného malíře Onufriho (ze 16. století) a jeho následovníků. Všichni se vyznačují použitím zajímavé oranžovočervené barvy, kterou začal používat právě Onufri.

Pak nás průvodce Toni zavede do dvou kostelíků, kde se také můžeme podívat na vzácné malby.

ihivarajče.net
Obr. 4 Muzeum ikon

ihivarajče.net
Obr. 5 Fresky ve starém pravoslavném kostelíku

Na závěr prohlídky Beratu vyrazíme k starému mostu přes řeku Osum a projdeme se kolem mešity a kolem krásných domků s červenými střechami na druhé straně řeky a po druhém mostě se vrátíme zase k autobusu.

ihivarajče.net
Obr. 6 Starý most v Beratu

Další zastávku máme v klášteru Ardenica. Je to jen takové krátké nakouknutí do několika málo místností a na pěkné nádvoříčko, ani se tam nesmí fotit, navíc mi není dobře, takže si ze zbytku dne skoro nic nepamatuji.

Poslední zastávku máme v Apollonii - antickém městě, kde je další muzeum a zbytky antických staveb. Do hotelu přijíždíme po západu sluníčka, jsem po výletě dost utahaní, ale bylo to prima.

ihivarajče.net
Obr. 7 Ardenica

ihivarajče.net
Obr. 8 Apollonie

čtvrtek 5.9.2013

Na dnešní den je v plánu jen prohlídka jednoho krásného města zapsaného i na seznamu UNESCO - jmenuje se Gjirokaster, opět je to prohlídka města s pevností na kopci. A navečer jen krátce zastavíme v městě Tepelene.

Gjirokaster má asi 30 000 obyvatel. Leží na svazích pohoří Gjere na břehu řeky Drina. První písemné zmínky o městě pocházejí z r. 1336, kdy se město rozrostlo v hlavní obchodní centrum a bylo známé pod jménem Argyrokastron (Stříbrný hrad) nebo Argyropolis (Stříbrné město), patrně podle množství střech a schodů pokrytých stříbřitou břidlicí.

Ve městě Gjirokaster se narodil komunistický diktátor Enver Hodža, jeho rodnů dům dnes slouží jako muzeum, navštívili jsme ho hned po prohlídce pevnosti. Nakonec jsme se zastavili na typické albánské jídlo (burek) a nakoupili nějaké suvenýry.

ihivarajče.net
Obr. 9 Věž citadely

ihivarajče.net
Obr. 10 Pohled na typické kamenné střechy

ihivarajče.net
Obr. 11 Uvnitř etnografického muzeaComments