Stromy na Vysočině

Na jeden velice starý a zajímavý strom jsme narazili při vycházce k hradu Lichnice v roce 2011. Říká se mu Žižkův dub. Patří prý mezi pět největších dubů v ČR (v obvodu kmene). Neměla bych to říkat, protože to bude znít dětinsky, ale... dá se do něj vlézt! Ale když jsem tu byla na jaře 2014, byl už oplocený:

cestynedalekorajče.net

Obr. 1 Žižkův dub

Druh stromu: dub letní
Odhadované stáří: od r. 1250
Obvod kmene: 900 cm
Výška stromu: 28 m

Při psaní o Žižkově dubu jsem si vzpomněla na další strom, do kterého děti lezou - stará lípa v Petrkově u Havlíčkova Brodu. Na fotce ji nemám. Jiný dutý strom znám ještě u Trnavy. Říkají mu Velký javor. Podívali jsme se na něj i do něj při pochodu v létě 2009. Je to údajně nejstarší žijící javor ČR (podle wikipedie)

cestynedalekorajče.net
Obr. 2 a 3 Velký javor u Trnavy

Druh stromu: javor klen
Odhadované stáří: od r. 1400
Obvod kmene: 800 cm
Výška stromu: 6 m

V Kamenici nad Lipou mají v parku u zámku starou lípu bez vršku, jejíž podepřené větve silné jako sloupy se sápou na cestičky po procházejících turistech. Její kmen je monstrozně objemný, škoda, že si ho nemůžeme jít obejmout (nesmí se vstupovat na trávník). Strom byl podle pověstí vysazen v 13. století, byl vysoký asi 20 m, ale v roce 1824 byla koruna zničena bleskem a zbylo tak jen 4 m vysoké torzo památného stromu. V 19. století byla lípa využita pro výstavbu tanečního parketu (podia) na jejích silných větvích. Podle některých zdrojů byla lípa záměrně pěstována do šířky. Jeden z potomků lípy byl v r. 1919 vysazen na kamenickém náměstí (Lípa svobody).

cestynedalekorajče.net
Obr. 4 Kamenická lípa

Druh stromu: lípa velkolistá
Odhadované stáří: od 13. stol.
Obvod kmene: 500-550 cm
Výška stromu: 4-10 m

Za zmínku stojí ještě tis u Vilémovic, zatím ho nemám na fotce, myslím, že se dost špatně fotí, ale zkusím to, až tamtudy budu příště procházet. Podle pověstí byl zasazen před 1500-2000 lety, ale pravděpodobně je informace zkreslena dřívějšími špatnými odhady rychlosti růstu.
Vypráví se, že když kolem roku 1210 přišli zdejší oblast kolonizovat benediktíni, objevili při kácení stromů právě tento tis, který jako jediný nechali stát. Tis byl považován za symbol smrti a pověrčivost jim nedovolila na strom vztáhnout ruku. Poblíž tisu byla založena osada nazvaná Vilémovice.

Druh stromu: tis červený
Odhadované stáří: 1500-2000
Obvod kmene: 350 cm
Výška stromu: 10 m
Comments