Tematické stránky‎ > ‎Hrady‎ > ‎Hrady s prohlídkou‎ > ‎

P-Q

P

Polná - Nejstarší část hradu ještě opravdu vypadá jako hrad, novější část byla renesančně přestavěna jako zámek, navíc bylo ještě o něco později dostavěno nové křídlo, již čistě s charakterem zámku. Přesto ho sem jako hrad zařadím, i když se skoro všude uvádí jako zámek. Navštívila jsem ho na jaře 2013, prošla jsem jen jednu z pěti prohlídkových tras muzea, a to ten okruh s výkladem o historii hradu, kde je k vidění erbovní, Ditrichštejnský a Kunštátský sál a měšťanské rokokové a biedermayerovské zařízení.

Hrad byl založen v druhé polovině 12. st., nebo začátkem 13. století. Stojí na strategickém místě blízko hranic Čech a Moravy, na křižovatce dvou významných stezek - Uherské a Haberské.
První dochovaná zpráva o samotném hradu pochází ovšem až z roku 1356. Ve 14. století vlastnili hrad páni z Lipé (Jindřich z Lipé), po nich Ješek Ptáček z Pirkštejna a páni z Kunštátu, dalším významným rodem na tomto hradě byli Trčkové z Lípy, pak páni z Hradce, kteří v 2. polovině 16. století hrad renesančně přestavěli. Barokní úpravy prováděli Ditrichštejnové v 2. polovině 17. století a na začátku 18. století. V roce 1794 objekt vyhořel, přestal být obýván, chátral a v polovině 19. století byl částečně odbourán. Dnešní podobu získal díky rekonstrukcím za první republiky a po roce 1989.

cestynedalekorajče.net
Polná, kraj Vysočina

Potštejn - Na zřícenině Potštejn se mi moc líbilo, jediná vada na kráse bylo to, že se tam platí vstupné (a myslím, že docela nezanedbatelné) a že jsme museli na prohlídku docela dlouho čekat. Prohlídka proběhla celá s průvodcem, takže nebylo možné si tam libovolně dlouho posedět na hradbách. Bylo dobré, že prohlídka byla dost dlouhá a měli jsme vždy čas vystřídat se u nějakého zajímavého objektu všichni, ale to množství lidí a to skupinové přecházení od jedné věci ke druhé mi trochu vadí. Nejraději mám, když jsem na zřícenině sama, nebo tam potkám jen několik turistů.
Byla jsem tu v srpnu 2011, za krásného slunečného počasí, možná by tu bylo méně lidí při zvolení jiného termínu.

Hrad byl založen snad ve 13. století, první zmínka je o něm až z počátku 14. st. Počátek hradu je spjat s odbojným rytířem Mikulášem, který pomstil vraždu svého otce a následně neuposlechl králova rozkazu ohledně pouti do Říma za spás duše zemřelého. Král poslal k Potštejnu svého syna Karla IV. s vojskem, které hrad r. 1339 dobylo a zpustošilo. Král Karel IV. zde nechal vybudovat pevnost, která se ubránila vojskům husitů v r. 1432. V pol. 15. století hrad koupil Jiří z Poděbrad. Od roku 1495 vlastnil hrad Vilém z Pernštejna, za jehož vlády nad panstvím zde došlo k významnému rozkvětu. Jeho vnuk jaroslav však vedl rozmařilý život a panství zadlužil a musel majetek rozprodat. Od té doby se na hradě střídali majitelé, následně byl hrad opuštěn a chátral.

Na oficiální stránkách hradu si můžete kromě jiného přečíst pověst o pokladu (tímto příběhem se inspiroval i Alois Jirásek a napsal Poklad): http://www.hrad-potstejn.cz/hrad-povest.php


Potštejn, Královéhradecký kraj

Pražský hrad - Tohle je trochu problém, do Pražského hradu se nedá dostat na klasickou prohlídku hradu, kde by Vám povídal průvodce o jeho historii (nebo dá a  já jsem jen nenašla pokladnu, kde se dá koupit na prohlídku vstupenka?). Nejvíc by mě lákalo podívat se do Daliborky (viz obr. níže) a na sbírku vzácných obrazů starých mistrů, sbírku shromáždil mimo jiné Rudolf II. Zatím jsem Pražský hrad navštívila jen částečně - katedrálu sv. Víta, nádvoří, Jiřskou ulici a muzeum hraček.

Podle archeologických průzkumů a nejstarších písemných pramenů se soudí, že Pražský hrad založil kolem roku 880 kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců. Raně středověké hradiště bylo opevněno příkopem a valem z hlíny a kamení. První zděnou stavbou byl kostel Panny Marie. Další kostely, zasvěcené svatému Jiří a svatému Vítu, byly založeny v první polovině 10. století. Dobou rozkvětu bylo pro Pražský hrad období vlády Karla IV. Velkoryse byl přebudován královský palác a posíleno opevnění. Podle vzoru francouzských katedrál začal vyrůstat gotický chrám svatého Víta. Ještě za vlády Karlova syna Václava IV. pokračovala výstavba Hradu. Husitské války a následující desetiletí, po něž Hrad nebyl obýván, způsobily chátrání hradních budov a opevnění.
Další příznivá doba nastala po roce 1483, kdy se král z nové dynastie Jagellonců opět usídlil na Hradě. Spolu s novým opevněním byly vystavěny obranné věže na severní straně (Prašná věž, Nová bílá věž a Daliborka). Nově byl přestavěn a rozšířen královský palác: velkolepý Vladislavský sál byl největším světským klenutým sálem tehdejší Evropy. Králové další dynastie na českém trůnu, Habsburkové, zahájili přestavbu Hradu v renesanční sídlo. Přestavba Hradu vyvrcholila za vlády Rudolfa II. Pražská defenestrace v roce 1618 zahájila dlouhé období válek, během nichž byl Pražský hrad poškozen a vyloupen. Pro pobyt panovníka byl využíván jen výjimečně. Ve druhé polovině 18. století byla provedena poslední velká přestavba Hradu, která jej proměnila v reprezentační sídlo zámeckého typu. V té době však byla hlavním městem říše Vídeň a Praha měla jen provinční ráz. Hrad postupně chátral a jeho umělecké poklady byly ochuzeny rozprodejem zbytků rudolfínských sbírek.
Po své abdikaci v roce 1848 si Pražský hrad vybral jako své sídlo císař Ferdinand V. Při této příležitosti byla přestavěna kaple svatého Kříže na II. nádvoří. Pro chystanou, ale neuskutečněnou korunovaci Františka Josefa I. byl upraven Španělský sál a Rudolfova galerie. Velkou stavební akcí byla dostavba katedrály, která však nebyla podnícena panovníkem, ale vlasteneckou Jednotou pro dostavění chrámu sv. Víta. Katedrála byla dokončena v roce 1929. Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 se Pražský hrad stal opět sídlem hlavy státu.

cestynedalekorajče.net
Pražský hrad, kraj Hlavní město Praha

Q

-
Comments