Tematické stránky‎ > ‎Hrady‎ > ‎Hrady s prohlídkou‎ > ‎

N-O

N

Nový hrad - Navštívila jsem ho v roce 2009, myslím, že byl přístupný bez vstupného, snad v rámci nějaké akce, nebo se dalo jít jen na nádvoří. Fotka pochází z výletu v roce 2011, kdy byl ale hrad uzavřen. O ceně vstupného ani o tom, co je přístupné, jsem nic se nedozvěděla ani na oficiálních stránkách hradu, které vypadají, že už delší dobu nebyly aktualizované. Doporučuji shlédnout informační video: http://www.b-tv.cz/na-zamku-i-v-podhradi.html?ep=1164, kde se povídá např. o možnosti shlédnout středověkou mučírnu.

Prvními majiteli hradu byli pánové Černohorští z Boskovic, kteří ho vlastnili až do r. 1600, kdy ho vyženili Lichtenštejnové. Zajímavé je, že dostavěn byl až v r. 1493, proto patří k nejmladším hraduv České Republice. V r. 1645 byl Nový hrad vypleněn Švédskými vojsky. Od roku 1992 je hrad v rekonstrukci, je zde snaha ho zrekonstruovat do pozdněgotické podoby, což znamená nejen konzervaci stojících zbytků hradu ale přímo jeho dostavování.

cestynedalekorajče.net
Nový hrad, Jihomoravský kraj

O

Orlík u Humpolce - Návštěvu tohoto hradu si budu muset někdy ještě zopakovat, byla jsem na něm tak dávno, že už ani nevím, který to byl rok (snad 2009), fotka pochází ze zimního výletu r. 2012, ale v zimě je hrad bohužel uzavřen, takže jsme si ho neprohlédli. O "štúlách" a skalách nalezených během tohoto výletu v okolí hradu si můžete přečíst tady.

První písemná zmínka, která se snad vztahuje k hradu je až z r. 1399. V té době patřil Jindřichu z Dubé, v r. 1420 byl prodán Janu Leskovci z Leskovce. Během 15. století je hrad radikálně přestavován, vznikají bašty, věžová brána, podhradí... Roku 1496 bylo panství prodáno Janu Trčkovi z Lípy.Za Trčků z Lípy je budován nový renesanční reprezentační palác. Velká pozornost je však kladena i na zvýšení obranyschopnosti hradu, kde při první hradní bráně na severovýchodě je budováno nové dělostřelecké opevnění - tzv."bastión". V polovině 16. stol. se však majitelé dostávají do finančních problémů, a tak je opevnění  řešeno jen úpravami stávajících objektů. Hradní stavba je nově přejmenována na Orlík. V 16. stol. je hrad dvakrát prodán, páni již sídlí na zámku v Herálci a hrad je tedy neobydlený. V 17.století, a zvláště za třicetileté války, nám o hradě chybí jakékoliv zprávy, pravděpodobně je pobořen a užíván k hospodářským účelům. Ještě v roce 1708 je hrad uváděn jako pustý, ale s dobře zachovalými zdmi, sídlí zde však pouze myslivec. Vybavení je rozprodáváno, zdivo je rozebíráno.

V roce 1911 hrozí úplné zřícení hradní věže a proto dochází na popud místních rodáků k první konzervaci zbytků zdiva. Další zabezpečovací práce jsou prováděny v letech 1939-41 Klubem českých turistů. Dochází k odkopání sutin z celého hradního komplexu a zakonzervování příslušných zdí. Po roce 1945 je areál hradu centrem mládežnických akcí a zábav. Z důvodu špatného stavu objektu jsou však v 70-tých letech tyto zakázány - hrozí zřícení některých částí zdiva. Areál se tak opět stává místem získávání laciného stavebního kamene. V roce 1988 na hradě začíná pracovat malá skupina místních nadšenců, od 90. let do spočasnosti probíhají stavební opravy a konzervace, od roku 1997 je hrad přístupný veřejnosti.

cestynedalekorajče.net
Orlík u Humpolce, kraj Vysočina
Comments