Tematické stránky‎ > ‎Hrady‎ > ‎Hrady s prohlídkou‎ > ‎

L-M

L

Landštejn
- Hrad Landštejn na mě nezapůsobil nejlépe. Navštívila jsem ho během cyklovýletu ze Slavonic o dovolené 2010 a ten den mrholilo, byla nám zima a hrad vypadal šedivě a nepřívětivě. Kousek zeleně je jen v hradním příkopu. Také výhled z věže byl docela fajn. Krásně vypadá hrad na turistické vizitce, kde je v pozadí vodní nádrž Landštejn, o které jsem neměla ponětí, dokud jsme si nekoupila zméněnou vizitku. Řekla bych, že z hradu jsme nádrž vůbec neviděli.

Předchůdce Landštejna stál na původně na protějším kopci, jeho základy se zachovaly jako součást základů kostela. Na Českomoravské straně hranice byl hrad postaven snad kolem roku 1222 samotným králem Přemyslem Otakarem II. Hrad se měl stát významnou oporou českého krále na stále neklidné česko-rakouské hranici. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1231. Hrad byl ve 14. století v držení pánů z Landštejna (větev Vítkovců). V druhé polovině 15. století došlo k velké přestavbě hradu, z gotického sídla se stává renesanční. Vekolepé úpravy byly ale natolik finančně náročné, že hrad musel být prodán - r. 1579 a od té doby se na něm rychle střídali majitelé. Postupně chátral, zkázu pro něj znamenalo vyhoření po úderu blesku v rocě 1771. V 70. letech 20. století byl hrad zakonzervován a částečně rekonstruován.


cestynedalekorajče.net


Landštejn, Jihočeský kraj

Ledeč nad Sázavou
- Prohlídka ledečského hradu je velmi zvláštní - přístup na nádvoří je zdarma a o moc víc toho stejně neuvidíte, je tu jen malé hradní muzeum a přístupná hradní věž. Přesto hrad vřele doporučuji k návštěvě, líbí se miprozkoumávat všechna okolní zákoutí, třeba i most před bránou, který zespodu nebo ze strany vypadá monumentálně a je z něj pěkný výhled na řeku Sázavu. a hradě bylo natáčeno několik filmů - Bídníci, Kletba bratří Grimmů, Faust a nové pohádky Micimutr (2011) a Šťastný smolař (2012). Na stránkách hradu jsou i fotky z natáčení: http://hrad.ledecns.cz/index.php?page=nataceni

Hrad byl postaven asi v polovině 13. století. V polovině 15. století došlo k výrazné přestavbě hradu, jelikož nedostačoval jak zhlediska obyvatelnosti, tak z hlediska obrany. Počátkem 16. století se část hradu zřítila, byl proto postaven nový "malý" palác, již na rozhraní gotického a renesančního stavebního slohu. Z provozních důvodů byl hrad nadále modifikován, ze 16. století pochází také sgrafitová výzdoba. Hrad byl několikrát prodán, v roce 1750 jej koupila Marie Terezie pro tereziánský ústav šlechtičen v Praze. Několik let byly v obytných bodovách ubytovány vojenské jednotky generála Laudona, pro které byly upraveny interiéry obou paláců, u malého paláce byla nahrazena původní velká okna menšími barokními a na nádvorní straně byly zřízeny ve všech poschodích pavlače. V držení ústavu šlechtičen byla Ledeč až do roku 1918, kdy přešlo panství do správy státu. Během té doby byl zámek pouze správním střediskem panství a drobné opravy a úpravy jen málo zasáhly do jeho staveb. Po požáru roku 1879 bylo zbořeno zahradní křídlo s kaplí a znovu vztyčeny střechy. Pozdně gotická zadní brána byla téměř zničena stavbou železníční tratě dokončené roku 1903. Od roku 1929 byly prováděny opravy a restaurační práce. V letech 1950-1996 patříl objekt Státním lesům. Od roku 2000 dochází k zásadním opravám a stabilizaci hradu díky vlastnictví hradu spoleností Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o.

cestynedalekorajče.net
Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina

Lichnice
- Zříceninu Lichnice jsem navštívila v roce 2011, byl to krásný slunečný den, byli jsme tam skoro sami a vše jsme si důkladně prohlédli. Kromě hradu je tady ještě několik zajímavostí, které mě zaujaly - 600 let starý strom, Dívčí kámen s krásným výhledem do údolí a na skály a lesy na protější straně, nedaleký zámek Žleby...

V polovině 13. st. byl vybudován na místě staršího hradiště kamenný hrad, pojmenován byl Lichtenburk. Lichnice se později stala královským hradem, který spravoval purkrabí. Roku 1370 zde pobýval Karel IV. Na počátku 15. st. podnikal z Lichnice loupeživé výpady do okolí Ješek z Trojonic. V roce 1421 oblehli hrad Lichnici Pražané a hrad byl bez boje vydán. Lichnici získal Hynek Krušina z Lichtenburka. O několik let později oblehli hrad "východočeští sirotci", obléhání skončilo na podzim 1429, kdy Jan Městecký hrad vydal a slíbil, že přejde k sirotkům. Během patnáctého století se majitelé hradu ještě několikrát změnili, až ho ke konci 15. st. vykoupil král Vladislav II. a daroval ho svému stoupenci Mikuláši mladšímu Trčkovi z Lípy. Rod Trčků z Lípy vlastnil hrad až do poloviny 16. st., poté byl prodán rodu Robmhápů. V roce 1637 převzal Lichnici od Robmhápů císař Ferdinand II. a umístil na hradě vojenskou posádku. V roce 1646 se Švédům podařilo lstí zajmout velitele lichnické posádky, hrad však nedobyli. Po roce 1648, kdy Ferdinand III. vydal nařízení zbořit hrady, které by mohl využít nepřítel, Ferdinand Robmháp uposlechl a nechal na Lichnici zbořit opevnění. Tehdy asi bylo zničeno i to, co zbylo po požáru v roce 1610. Úpadek hradu pokračoval, na Lichnici zbyly jen tři obyvatelné místnosti. Po Ropbmhápech získali panství Ceratto-Millesímové, ale ani oni se o hrad nestarali.

cestynedalekorajče.net
Lichnice, Pardubický kraj

Lipnice nad Sázavou
- Tento hrad je můj oblíbený, jezdím k němu občas jen tak posedět na hradbách a dívat se na západ slunce, případně u toho poslouchat hudbu (festival Rocková Lipnice, každý rok v červenci), nebo se na hrad dívám zdálky při návštěvách lomů a jiných okolních zajímavostí. Při prohlídce se návštěvník dozví základní informace jako např. že hrad byl založen na počátku 14. století pány z Lichtemburka. Další prohlídka je již bez průvodce, můžeme si prohlédnout kapli a vystoupat na věž, odkud je pěkný výhled na okolní vrchy a vesnice (viz také můj článek zde). Skvělou tajemnou atmosféru si můžeme vychutnat také v lipnických sklepeních. A rozhodně doporučuji navštívit hrad při nějaké akci (např. šermířské).

ihivarajče.net


Lipnice, kraj Vysočina

Lipý - Zbytky vodního hradu jsou v centru města Česká Lípa. Areál Vodního hradu Lipý je využíván pro kulturní akce města. Zbytky hradu jsou docela pěkné na pohled, ale pamatuji si, že když jsem v Č. Lípě byla, nijak moc mě nezaujal.

Chval z rodu Ronovců založil r.1277 vodní hrad Lipý. Po požáru r.1515 byl opraven jako zámek v renesančním slohu. Za Kouniců r. 1681 se uvádí již jako pustý. R. 1820 zámek definitivně vyhořel, po 2. sv. válce zámek zbořen. V 90. letech 20. stol. zahájen archeologický průzkum, zbytky hradu byly zakonzervovány.

cestynedalekorajče.net
Lipý, Liberecký kraj (foto: J.V.)

Litice - Tenhle na pohled malebný hrádek jsem navštívila na jaře 2011, zdálky je naprosto kouzelný, prohlídka je ale krátká, navštíví se jen asi tři místnosti a vystoupá na věž, to mě trošku zklamalo. Aspoň že se dalo strávit libovolně dlouhou chvíli na nádvoří a nasát tam trochu hradní atmosféry.

Hrad byl založen na konci 13. stol. rodem Drslaviců, který vlastnil také hrady na Plzeňsku a zajímavé je, že zdejší novější hrady pojmenovali tito páni stejně jako své starší sídla - Litice i nedaleký Potštejn. Mezi dalšími majiteli je několik známých osobností - Jiří z Poděbrad a Vilém z Pernštejna. V pol. 17. st. je hrad uváděn jako polorozbořený, část paláců pouze sloužila za maštale a ke skladování obilí.

ihivarajče.net
Litice, Pardubický kraj

M

-
Comments