Tematické stránky‎ > ‎Hrady‎ > ‎Hrady s prohlídkou‎ > ‎

E-I

E

-


F

Frýdštejn - Tuto zříceninu nacházející se v severních Čechách (okres Jablonec nad Nisou) považuju za nejkrásnější ze všech, které jsem kdy navštívila. Rozkládá se na ostré skále, při mé návštěvě se „topí“ v zeleni, navíc má jako krásnou dominantu válcovitou věž, která hradům obzvlášť dobře sluší. Ráda bych ho někdy viděla i v zimě, koneckonců i na podzim musí mít určitě nezapomenutelnou atmosféru. Frýdštejn jsem navštívila v červnu 2010 (to byl vůbec nějak zvlášť „úrodný“ rok na zříceniny).

 Hrad je zajímavý nejen věží, ale také ve skále vydlabanými místnostmi. Datum založení hradu je nejisté, první výslovná zmínka o Frýdštejně je až z roku 1385. Hrad byl obléhán husity, dobyt nebyl díky uzavřené dohodě. Po r. 1556 začal Frýdštejn pustnout kvůli ztrátě funkce strážního hradu.

 

ihivarajče.net

Frýdštejn, Liberecký kraj

G

-

H

Helfštýn - Jeden z nejvýznamnějších hradů na Moravě jsem navštívila na jaře 2011 za jednoho dost deštivého víkendu, náhodou se ale udělalo pěkně právě na návštěvu tohoto hradu. Prohlídku hodnotím velmi kladně, protože návštěvník si může vybrat, zda se projde po hradě sám, nebo si poslechne výklad. Nebo můžete absolvovat obojí jako my :-). Výklad byl poutavý - průvodce byl při naší návštěvě do své práce velmi zapálený a všechno, co řekl, se dalo hned pochopit a při troše pozornosti i zapamatovat.


Založení hradu Helfštýna je spjato se jménem slezského šlechtice Helfrída, muže, jehož provází pověst loupeživého rytíře. Ten za neurovnaných poměrů po vymření Přemyslovců nechal svévolně vystavět na kopci nad Týnem nad Bečvou tvrz, která se stala jádrem budoucího rozlehlého hradu. Slohovou různorodost a velikost areálu ovlivnily časté přestavby a plošné rozšiřování, ale i záměrné poboření v roce 1656. Vliv na stavební vývoj měli i významní držitelé Helfštýna. Po zakladateli Fridušovi z Linavy to byli zejména páni z Kravař, Pernštejnové a Bruntálští z Vrbna. Od 19. století byl hrad prezentován jako turistický a památkově významný objekt. V současné době se stal kulturním centrem regionu a také místem mezinárodních setkání uměleckých kovářů.

cestynedalekorajče.net
Helfštýn, Olomoucký kraj

Hněvín - Hrad Hněvín (nebo také hrad Most) stojí na výrazné vyvýšenině (také se jmenuje Hněvín) nad městem Most. Je z něj pěkný výhled. Navštívila jsem ho kdysi se školou a je to už tak dávno (rok 2008), že si z toho skoro nic nepamatuji.

Jedná se o královský hrad a byl postaven
za Václava I. v letech 1237 až 1248. Často byl dáván do zástavy, hlavně Míšňanům. a husitských válek byl hrad obležen, ale nebyl dobyt. Hrad byl roku 1595 prodán do vlastnictví města Mostu. Město zajišťovalo zásobování, výstroj a vybavení zámecké posádky a hejtman, který byl vybírán z řad mosteckých měšťanů, zodpovídal za obranu této důležité zemské pevnosti přímo českému panovníkovi. V 90. letech 16. století byla zřízena na mosteckém hradě alchymistická laboratoř financovaná císařem Rudolfem II., ve které pracovali známí alchymisté Angličan Edward Kelley a Marek Bragadino, původem z Kypru. Významnou vojenskou roli sehrál mostecký hrad v období třicetileté války. Již v polovině listopadu 1620, po bitvě na Bílé hoře, byly hrad i město obsazeny jednotkami Albrechta v Valdštejna. V l. 1620–1631 prošlo hradem i městem mnoho císařských vojenských útvarů, které pro ně byly vždy pohromou. V listopadu 1631 obsadili město i hrad bez boje Sasové a byli zde až do června 1632, kdy vyklidili hrad před Valdštejnovou armádou.

V r. 1634 se objevila před Mostem švédská vojska, hrad se napoprvé jejich prudkému útoku ubránil, Švédové se však pokusili o jeho dobytí ještě několikrát a v roce 1646 po mohutném ostřelování hrad kapituloval. Na hrad byla vložena švédská posádka, která se stala pohromou pro zubožené město Most a hrozbou širokého okolí, kam zajížděla na loupeživé výpravy. Podepsání vestfálského míru proběhlo v r. 1648, poslední Švédové opustili mostecký hrad až v říjnu 1649.

Na hrad byla opět vložena císařská posádka. Tehdy zástupci města požádali přímo císaře Ferdinanda III. o povolení zbořit a zrušit zbytky mostecké pevnosti, která byla zvláště v době války hospodářskou zhoubou pro město. Císař jejich žádosti vyhověl. V letech 1651-1953 probíhala likvidace hradu. V r. 1879 byla na původních základech hradu, z kterého se zachovaly pouze gotickorenesanční sklepy a zbytky opevnění, zahájena výstavba výletní restaurace ve stylu původního hradu. Mostecký pseudohrad byl dokončen v r. 1900 úpravou a výstavbou věže, která je zčásti původní.

cestynedalekorajče.net
Hněvín, Ústecký kraj

CH

Choustník - Tenhle hrad s trošku srandovním jménem (kříženec mezi chroustem a proutníkem) stojí na pořádném kopci, odměnou za trochu námahy je pěkný výhled do krajiny. Hradem návštěvník prochází sám, jen s papírem s napsanou historií (nebo bez něj). Vesměs tu kromě věže s vyhlídkou nic pořádného není, ale je tu moc hezky - samá pěkná zákoutí jako schůdky do menší věže, gotické zdobené ostění okna, temný sklep...

Hrad byl založen po roce 1262 Benešem z Choustníka. Oldřich z Rožmberka hrad okolo roku 1430 přestavěl a v majetku jeho rodu se nacházel až do roku 1579. Již roku 1614 je uváděn jako pustý.


cestynedalekorajče.net
Choustník, Jihočeský kraj

I

-
Comments