Tematické stránky‎ > ‎Hrady‎ > ‎Hradní zříceniny‎ > ‎

M-O

M

Melechovská tvrz - Torzo hradu Melechova či Nelechova stojí táhlém vrchu Melechov (713 m), navštívit se dá z několik stran, přičemž cesta od řeky Sázavy (po modré zn. ze Smrčné nebo po žluté zn. ze Stvořidel) je poněkud náročnější kvůli značnému převýšení překonanému na krátké vzdálenosti. Nejpohodlnější je jít po zelené turistické značce z Ledče nad Sázavou. Navšívila jsem tohle kouzelné místo už mockrát, vzpomínám si především na návštěvu v roce 2009 a pak v r. 2012.

Hrádek byl založen pravděpodobně na počátku 15. století za účelem chránit obchodní cestu. Hrádek měl třípatrové obytné stavení a nevelký příkop, který byl napájen vodou z přilehlé studny. Prvními známými majiteli byli Albert a Ratimír z Melechova. Po jejich smrti získal hrad Albertův syn Petr Skála z Melechova, který zemřel roku 1437 a o zboží Melechovské vznikl dlouholetý spor. Posledním samostatným držitelem hrádku byl Václav Sokol z Leskovce, který majetek prodal Janu Trčkovi z Lípy, jenž Melechov připojil k Lipnickému zboží. Hrad ztratil svoji obytnou funkci a proto začal postupně chátrat. Někdy kolem roku 2000 byl však zčásti rekonstruován, nejvýraznější je dostavění rohové části, čímž se spojily dvě dříve samostatně stojící zdi. O tomhle jsem se bohužel nedozvěděla nic víc, ani kdo se na opravě podílel, jen mám srovnání z vlastních starších a novějších fotografií.


cestynedalekorajče.net
Melechov, kraj Vysočina

Mitrov - Malá pěkná zříceninka na Vysočině, navštívena na konci léta 2007. V okolí jsou k vidění četné zajímavosti, např. Trenckova rokle nebo přehrada Vír.

Hrad se poprvé připomíná roku 1358, kdy se podle něho píše Bohuslav z Mitrova, dříve z Víckova. Vladykové z Víckova zřejmě založili v první třetině 14. století hrad na odděleném území, které zdědili po matce. Hrad je dvoudílný a ze tří stran ho obklopuje příkop a val, který je na přístupové severní straně rozšířený a na obou šíjových stranách zdvojený. K nároží mírně se rozevírajícího předhradí byla dodatečně přistavěna čtyřhranná věž, jejíž přízemí je nejlépe dochovanou částí hradu. Chránila prostou bránu prolomenou v hradbě a později nevelké předbraní.


cestynedalekorajče.net
Mitrov, kraj Vysočina

N
-
O

Oheb - Navštíven v srpnu 2011 během malého "autovýletu". Nachází se nad přehradou Seč v Pardubickém kraji. Tato lokalita je součástí CHKO Železné hory. Hrad své jméno dostal podle mohutného meandru řeky Chrudimky (řeka se zde "ohýbá").

Hrad je postaven v druhé polovině 14. století, první zmínka pochází z roku 1405. Do roku 1490, kdy hrad upadá na významu, se zde vystřídalo neuvěřitelné množství majitelů, nejvýznamnější jsou Trčkové z Lípy, za jejichž správy kolem roku 1468 byl hrad rozšířen. Roku 1533 je hrad již uváděn jako pustý. zajímavé je, že na konci 17. století se již ani nevědělo, kde hrad stával. Ve 30. a 40. letech 19. století byly na hradě provedeny drobné úpravy, jejichž cílem bylo zpřístupnění zříceniny.

ihivarajče.net
Oheb, Pardubický kraj

Osek (Rýzmburk) - Možná nejvzdálenější hrad, na kterém jsem kdy byla. Nachází se mezi Teplicemi a Litvínovem u obce Osek. Navštívila jsem ho během školní exkurze, která tedy hcvílemi vypadala spíš jako školní výlet, hlavně když jsme navštívili klášter a hrad u Oseku, hrad Hněvín v Mostu nebo park a náměstí v Teplicích. Jako socioekonomicko-geografická exkurze to vypadalo jen v ten jeden den, kdy jsme si povídali o tom, jak má vypadat dotazník a kdy jsme v Ústí nad Labem měli sehnat asi třicet ochotných lidí, kteří by s námi dotazníky vyplnili. Zajímavá zkušenost, ale socioekonomickým geografem jsem se radši nestala. Dávám přednost chození přírodou před vyplňováním dotazníků :-).

Hrad byl založen zřejmě v polovině 13. stol. Stavbu řídil Boreš z rodu Hrabišiců, který hrad získal do svého držení, stavba rozsáhlého hradu však pokračovala dále a byla dokončena až Boršovým stejnojmenným vnukem na počátku 14. století. Páni z Oseka (či Rýzmberka) sídlili na hradě až do roku 1398, kdy jej zadlužený Boreš ml. musel prodat míšeňskému markrabímu Vilémovi a jeho manželce Alžbětě. Českým králům bylo trnem v oku, že významný hrad uvnitř českého území je v cizích rukách, proto se snažili získat jej zpět. Podařilo se to až králi Jiřímu roku 1459, který jej postoupil svému přívrženci pánům z Rabštejna. Roku 1473 byl hrad dobyt, když saským knížatům došla trpělivost s nájezdy Jindřicha z Rabštejna do okolí hradu. Král Vladislav přiměl Jindřicha prodat zástavní osecké zboží Pavlovi Knížeti ze Sulevic. Ještě roku 1488 se páni ze Sulevic psali podle Oseku, krátce poté však přesídlili na svou novou tvrz v Duchcově a hrad opustili. Později vlastnili hrad Lobkovicové a v polovině 17. století Vladštejnové, ale už zde nesídlili. Opuštěný hrad v průběhu 16. století zcela zpustnul.


cestynedalekorajče.net
Osek (Rýzmburk), Ústecký kraj

Ostrý (Scharfenstein)
- Malá ale malebná zřícenina hradu Ostrý se tyčí na kopci nad Františkovem v zákrutu řeky Ploučnice. Jak je vidět z fotografie, je zřícenina někým opečovávaná, není zarostlá křovím ale nachází se v pěkném travnatém prostředí, na okraji svahu je lavička, odkud se můžete pokochat pěkným výhledem. Byla jsem tu na podzim roku 2010, za čtyři dny jsme tenkrát navštívili pět zřícenin :-), sbírka se naráz příjemně rozšířila.

Hrad byl vybudován kolem r. 1230 rodem Markvarticů, možná jim nějakou dobu patřil, nebo to byl královský hrad, jisté je, že za vlády Přemysla Otakara II. byl hrad statkem královským. Po bitvě na Moravském poli r. 1278 byl hrad krátce zastaven, poté patřil králi Václavovi II., který ho dal rodu Michalovců, který ho vlstnil až do r. 1406. Poté byl prodán a ještě několikrát změnil majitele, za války v roce 1445 byl dobyt a vypálen. Poté byl sice ještě obnoven, ale svůj původní význam už ztratil, stal se sídlem jen panských purkrabích. Již v roce 1515 je označován jako pustý. V roce 1896 zde byly prováděny restaurační práce, ale poté opět pustl.


cestynedalekorajče.net
Ostrý, Scharfenstein, Ústecký kraj
Comments