Tematické stránky‎ > ‎Hrady‎ > ‎Hradní zříceniny‎ > ‎

K-LK

Kamenický hrad (Kamenice) - Stojí na Zámeckém vrchu blízko České Kamenice. Kameny a skály jsou tu opravdu na každém kroku nejen v místních názvech. Tuhle zříceninu jsem navštívila na podzim 2010 a také ještě kdysi dávno a ke své lítosti musím poznamenat, že v obou případech jsem byla více zaujatá uměle vybudovanou vyhlídkou než zříceninou, takže o ní už nemám víc co říct. Přistupme tedy ke stručnému popisu historie lokality.

Kdy byl hrad postaven, není jasné, první zmínka o něm pochází až z 15. století, ale nestál tu již dříve a nebyl opomenut v písemných pramenech kvůli tomu, že se jmenoval stejně jako městečko pod ním? Nevím ani, kdy hrad zanikl, mám jen informaci, že když hrad prodávali Vartemberkové, byl už uváděn jako pustý.

cestynedalekorajče.net
Kamenický hrad (Kamenice), Liberecký kraj

Kozí hrádek u Mikulova - Krásné odpočinkové místo s výhledem na Mikulov, buď přímo z ochozu věže nebo jen zdola od paty hrádku. Bohužel není přístupný stále, jen při výjimečných akcích, mě se podařila jedna návštěva během vinobraní (podzim r. 2009), o rok později jsem se na toto místo podívala znovu, ale jak jsem předem očekávala - hrádek byl zavřený. Ale i tak stojí zato se sem z Mikulova podívat, cesta je malebná - úzká ulička se schůdky, skalnaté návrší vyhlídka na mikulovský zámek...

Tato poměrně zachovalá dělostřelecká věž byla postavena v 15. stol. a sloužila k obraně města Mikulov i k ochraně a kontrolování důležité obchodní cesty z Vídně do Brna.

cestynedalekorajče.net
Kozí hrádek u Mikulova, Jihomoravský kraj

Kraví Hora - Tuhle docela hezkou, romantickou zříceninu jsem navštívila během výletu údolím Oslavy (viz sekci Jednodenní výlety pěšky - Vysočina). Není na ní moc co prohlížet, jsou to jen dvě okrouhlé věže a víc nic. Ale je tam pěkně :-).

Hrad Kraví Hora se uvádí poprvé v listině z r. 1367. Jako pustý je hrad uváděn už od konce 15. století.Kraví Hora, Vysočina

Kumburk - Tak tohle je zase jedna z těch zřícenin, které jsou zároveň využity jako rozhledny. Ale zaujme i samotná zřícenina - má válcovou věž, volně přístupné sklepení, pěkná okýnka… a navíc stojí na zajímavé čedičové skále, se kterou se vzájemně svým vzhledem dobře doplňují. Byla jsem zde na jaře 2011 a můžete si o tom více přečíst v jednodenních pěších výletech - Vycházka přes tři kopce.

Hrad Kumburk vznikl začátkem 14. století, kdy se v tomto kraji usadila vartemberská větev rodu Markvarticů. Po nich hrad vlastnili Lichtemburkové a po nich se zde vystřídalo ještě několik majitelů, Trčkové z Lípy už zde přestali bydlet a za Smiřických se z hradu stalo vězení. Roku 1658 byl hrad zbořen, aby nemohl přejít do rukou nepřátel, o další zkázu hradu se postarali místní lidé, kteří využili jeho kamene na stavbu domů v okolních vesnicích. Zabezpečování hradu bylo započato už v 19. století a pokračovalo v 30. a 40. letech minulého století.


ihivarajče.net
Kumburk, Liberecký kraj

L

Lanšperk - Pěknou zříceninu Lanšperku jsem navštívila v r. 2011, zároveň jsem se během stejného výletu podívala k zřízenině Žampach. Zdejší turisté a Sbor pro záchranu hradu Lanšperka pořádají několik akcí v roce a mají to pěkně zorganizované (akce Hledání Stromoucha, Skobácké putování, Lanšperským panstvím). Samotný hrad mě svým vzhledem úplně nezaujal, je zajímavý spíše stářím. Bohužel se z něj nedochovalo moc atraktivních částí, žádná dominantní věž... Líbila se mi vyhlídka - železná konstrukce, aby bylo vidět přes zdivo a líbí se mi zvláštní světlý kámen použitý na stavbu (ani podle geologické mapy mi není jasné, zda je jedná o pískovec, slínovec nebo vápenec, všechny tyto typy hornin se v okolí nacházejí a mohly tedy být na stavbu použity).

Hrad Lanšperk byl založen v době kolonizace za Přemysla Otakara II., první písemná zmínka je z r. 1285. za husitských válek byl dvakrát dobit. Počátkem 17. století začal rychle pustnout, po roce 1780 byly pozemky v podhradí postoupeny poddaným, zdivo hradu bylo rozebíráno ke stavbám domů.


cestynedalekorajče.net
Lanšperk, Pardubický kraj

Levnov - Také je nazývám Ketkovický hrad. Moc z něj už nezbývá. Přesto jde o pěkné místo, s vyhlídkou do údolí O
slavy, nad kterou se kdysi hrad vypínal. Jak mohl v době své slávy asi vypadat - http://hrady.dejiny.cz/levnov/002.htm. Tuto zříceninu jsem navštívila na konci roku 2011 a jak je vidět na obrázku níže, nevybrala jsem si zrovna nejlepší počasí. Vůbec jsem neměla výhled od hradu. A co mě mrzí nejvíce, viděla jsem z hradu jen tolik, co je na té fotce, ale ve skutečnosti z něj zbylo mnohem více, jak je patrné z obrázků na internetu. Jak jen se dostat k pěkným zbytkům mohutného opevnění? Jde to vůbec, nebo se na ně člověk podívá jen z druhé strany údolí? Budu muset hrad prozkoumat ještě jindy.

Na www.hrady.cz jsem se dočetla docela vtipnou skutečnost - až do roku 1970 se nevědělo nic o histoii tohoto hradu, lépe řečeno, badatelé si ho nespojili s tím, co věděli o historii hradu Levnova, o němž zase nevěděli, kde leží. Až ve výše řečeném roce si spojili místo a události. Byl vystavěn Lévou z Levnova (psal se tak v r. 1358). Poté, co rod vymřel po meči, se na hradě vystřídalo několik různých majitelů
, v 15.století tu krátce sídlila i tlupa loupeživých bývalých žoldnéřů (kterým nebylo zaplaceno za jejich předchozí služby). Roku 1442 byl hrad zbořen, místní obyvatelé okolních vesnic si mohli odnosit kamení jako stavební materiál.

cestynedalekorajče.net
Levnov, Jihomoravský krajComments