Cesty po ČR‎ > ‎Vysočina‎ > ‎

Polná a okolí

16.2.2013

Do městečka Polná jsem se podívala běhěm turistického pochodu na zahájení letošní turistické sezony. Vyšli jsme kolem deváté hodiny z Kamenné po modré turistické značce a po několika kilometrech došli k první historické zajímavosti - most U Lutriána. Most se nachází na starodávné Haberské stezce – jedné z nedůležitějších obchodních cest raně středověkého českého státu. Most o třech mostních obloucích, vyzděný z nepravidelného lomového kamene, pochází ze 16. století a patří mezi naše nejstarší mosty.

cestynedalekorajče.net
Obr. 1 Most U Lutriána

Před vsí Věžnice míjíme hezkou kapličku a krásný veliký smírčí kříž, na návsi ve Věžnici nás zaujme další stavba, a to nově postavený kostelík, respektive bývalá požární zbrojnice se zvoničkou a s nově postavenou kostelní lodí. Na webu obce Věžnice jsem se dočetla, že stavba byla financována z velké části dobrovolnými dary zdejších občanů a na stavbě se podílela řada místních důchodců. Stavbu naplánoval architekt Laštovička, který dokázal skloubit věž zvonice z roku 1926 s moderní kaplí.

cestynedalekorajče.net
Obr. 2 Kostel ve Věžnici

Dále pokračujeme po zelené tur. zn. podél rybníka Kukle k Borskému mlýnu a podél rybníka Bor, na začátku Polné se podíváme k židovskému hřbitovu a pak si po zbytek dne prohlížíme centrum Polné. Nejdříve absolvujeme prohlídku chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kde se dozvíme spoustu zajímavých informací o vybavení hlavní lodi, včetně celkem detailního popisu každého z oltářů. Pak projdeme několik malých místností v patře, kde jsou různé věci související s církví, jako např. sochy svatých, ornáty nebo monstrance. Podíváme se i na kůr na krásné veliké varhany a nakonce vystoupáme na věž s úžesnou vyhlídkou na celou Polnou a okolí.

cestynedalekorajče.net
Obr. 3 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné

cestynedalekorajče.net
Obr. 4 Sezimovo náměstí - výhled z věže kostela

Po prohlídce kostela se vrátíme k hrado-zámku, který jsme předtím minuli, a jen taktak stihneme poslední prohlídku. Je možné si vybrat mezi několika okruhy: Hrad I, Hrad II, Hrad III, Stará škola, Zámek - hodinářství. Projdeme si druhý hradní okruh, poslechneme si výklad o majitelích hradu, podíváme se do několika místností, většinou docela málo zařízených, ale je to pěkné, odcházíme spokojeni.

cestynedalekorajče.net
Obr. 5 Hrad v Polné

Zbytek výletu strávíme procházkou po židovské části Polné (kolem pivovaru) a v cukrárně na náměstí.
Comments