Cesty po ČR‎ > ‎Jihomoravský kraj‎ > ‎

Lednicko-valtický areál

9.9. - 12.9. 2010

1. den - čtvrtek

Podobně jako jsme v předchozím roce poznávali Mikulovsko i letos si užijeme podzimní prodloužený víkend, bude to trochu turisticky ale ještě víc to bude prohlížení památek.

Bydlíme v chatce v kempu Apollo u Lednice. Ve čtvrtek po ubytování se v kempu jedeme do Mikulčic podívat se na Slovanské hradiště - je z 8. a 9. stol. s rozehlou akropolí, předhradím a podhradími. Podíváme se na základy osmi kostelů a knížecího paláce. Nejvíc se mi líbí dřevěné čluny - monoxyly.

cestynedalekorajce.net
Obr. 1 Monoxyly

cestynedalekorajce.net
Obr. 2 Sousoší Cyril a Metoděj

Potom jedeme do Hodonína na prohlídku muzea T. G. Masaryka a do zoo. Podíváme se na náměstí k pěkné secesní radnici a na zajímavou fontánu.

cestynedalekorajce.net
Obr. 3 Radnice v Hodoníně

2. den - pátek

Jedeme autobusem do Břeclavi, kde se podíváme k zámku (jen zvenčí) a pak jdeme na prohlídku Lichtenštejnského domu, kde jsou vystaveny dřevěné modely staveb Lednicko-valtického areálu - kostel v Poštorné, zámek v Břeclavi, zámek Lednice a další. Také si prohlédneme fotky areálu, podíváme se na poučné video a dostaneme ochutnat knížecí víno.

cestynedalekorajce.net
Obr. 4 Zámek v Břeclavi

cestynedalekorajce.net
Obr. 5 Dřevěný model zámku v Břeclavi

Kolem poledne zamíříme na Pohansko, kde se v 9. století nacházelo nejrozsáhlejší raně středověké opevnění v Česku. Procházíme kolem místa, kde stávala rotunda, jsou tu archeologické vykopávky hrobů, dál byl velmožský dvorec s kostelem, pohřebištěm, domy a stodolami. Některé stavby jsou zrekonstruované na původním místě - staroslovanská svatyně z kůlů a domek nazývaný polozemnice. V empírovém zámečku, který byl postaven na počátku 19. století Lichtenštejny, jsou expozice s keramickými výrobky, dřevěnými nádobami, šperky, zaujme mě také kostra koně a videa, která nám představují například tehdejší výrobu šperků z drátků a plíšků.

cestynedalekorajce.net
Obr. 6 Zámek Pohansko

Jdeme stejnou cestou zpět, projdeme Břeclaví a podíváme se ke kostelu ve vedlejší vesnici Poštorná. Kostel byl postaven na konci 19. stol. v novogotickém stavebním slohu.

cestynedalekorajce.net
Obr. 7 Kostel v Poštorné

3. den - sobota

Jak jsem psala výše, jsme ubytovaní v ATC Apollo, ten se nachází na břehu Mlýnského rybníka, tedy přímo uprostřed trojúhelníku Lednice-Valtice-Břeclav a máme to z něj blízko ke všem zajímavostem Lednicko-valtického areálu, nejbližší stavbou je pochopitelně Apollónův chrám, u něj začneme dnešní prohlídku areálu. Tento chrám je další z empírových staveb postavených Lichtenštejny, za menší poplatek je možná jeho prohlídka. Zvenčí obdivujeme dórské sloupy a za nimi znázorněný mytologický výjev boha Apollóna na slunečním voze.

cestynedalekorajce.net
Obr. 8 Apollónův chrám

Při procházce po břehu Mlýnského rybníka pozorujeme spousty labutí a kachen, je tu i dřevěná pozorovatelna. Procházíme mezi Mlýnským a Prostředním rybníkem a u něj se podíváme k Rybničnímu zámečku, který Lichtenštejnům sloužil při lovu nebo jako obydlí hajného, v roce 1928 jej ale majitelé věnovali ornitologům a hydrobiologům. V současnosti jej spravuje Mendelova univerzita v Brně, která jej využívá k ubytování nebo konání různých společenských a kulturních akcí, jsou tu i svatby, zrovna teď se tu jedna chystá, dovnitř se podívat nemůžeme.

Potom pokračujeme po červené značce do Lednice, kolem zámku a pak lesoparkem k Minaretu, který stojí na břehu Zámeckého rybníka, ten je sám o sobě také velmi zajímavý, je v něm spousta ostrůvků, některé z nich jsou propojené mosty.

Minaret má tři poschodí s vyhlídkami, nejvíc se mi líbí ta prostřední, protože na té nejvyšší je jen malé kovové zábradlí, a tak mám trochu strach z výšky, zatímco na té prostřední je pořádná vysoká zídka.


Pak se svezeme lodí k Janovu hradu, plavba trvá tři čtvrtě hodiny a stojí 120 Kč. Mám radost, že jsem viděla volavku. Janův hrad byl postaven stejně jako většina ostatních zdějších stavbiček na začátku 19. století a jedná se o romantickou zříceninu se čtyřmi věžemi, rytířským sálem a dvěma dámskými salonky. Janohrad sloužil jako lovecký zámeček, bydlel zde hajný, začínaly zde hony, pořádaly se hostiny a jiné zábavy. Býval zde prostor pro přípravu pokrmů z ulovených zvířat i konírny.

cestynedalekorajce.net
Obr. 10 Přívoz k Janovu hradu

cestynedalekorajce.net
Obr. 11 Janův hrad

Odtud spěcháme po zelené značce zpět k lednickému zámku, abychom stihli poslední prohlídku v 16 h. Také se podíváme do skleníku a procházíme se francouzskými zahradami. Na jednom místě se dá vlézt do živého plotu a cestou zpět ke kempu najdu strom, do jehož koruny se dá vylézt po dřevěných schůdcích.

cestynedalekorajce.net
Obr. 12 Zámek Lednice

cestynedalekorajce.net
Obr. 13 Ve skleníku

cestynedalekorajce.net
Obr. 14 Zahrada a skleník zvenčí

4. den - neděle

Zatímco včera jsme se po většinu dne pohybovali severně od Lednických rybníků, dnes si projdeme památky v jižní polovině areálu. Od Apollónova chrámu směřujeme tentokrát k statku Nový dvůr, který je nepřístupný a pokračujeme po červené značce ke Třem Gráciím. Jedná se o polokruhovitou kolonádu s 12 iónskými sloupy. V prostoru mezi sloupy stojí alegorické sochy věd a múz - hudba, malířství, lékařství. Uprostřed půlkruhu je sousoší znázorňující pravděpodobně bohyně Afrodite, Athena a Artemis.

cestynedalekorajce.net
Obr. 15 Tři Grácie - kolonáda

cestynedalekorajce.net
Obr. 16 Tři Grácie - bohyně 
Afrodite, Athena a Artemis

Pokračujeme v procházce kolem kaple sv. Huberta, což je nejmladí stavba Lednicko-valtického areálu, byla postavena v roce 1855. Je v gotickém slohu. Sv. Hubert je patronem lovců. U lednicko-valtické kaple se konávaly děkovné bohoslužby na ukončení honů.

cestynedalekorajce.net
Obr. 17 Kaple sv. Huberta

Stále se necháme véstčervenou turistickou značkou a přicházíme k Dianině chrámu, též zvanému Randez-Vous. Zámeček navrhl Josef Hardmuth, připomíná vítězné oblouky starověkého Říma (pro srovnání mrkněte na obrázky v tomto článku). Empírový zámeček je poměrně mohutný a má tři poschodí. V patře se nachází sál, který dříve sloužil jako shromaždiště panstva, které se chystalo na lov. Diana je bohyní lovu a zároveň bohyní měsíce, což dokazuje tenký srpek, zdobící její účes na každé soše.

cestynedalekorajce.net
Obr. 18 Dianin chrám

U Valtic se podíváme k zámečku Belvedere (nepřístupný) a pak jdeme na prohlídku zámku Valtice. Jedná se o hlavní sídlo Lichtenštejnů, zámek má asi sto místností, zpřístupněno je jich sedmnáct. Zařízení je barokní a rokokové. Zajímavá je také prohlídka přilehlého parku.

cestynedalekorajce.net
Obr. 19 Zámek Valtice

Poslední dnešní zajímavostí je Kolonáda na Rajstně, odkud je krásný výhled na Valtice. Pak jedeme domů, je už tma a zjistíme, že nám na autě nesvítí normální potkávací světla, buď můžeme použít dálková nebo parkovací, cesta je tedy dost nepříjemná.
Comments