Za zvířátky a rostlinkami

1. Zoo Brno - zážitky z návštěvy v březnu 2013, popis jednotlivých částí zoologické zahrady a základní informace o některých zvířatech, kterých jsem si více všímala

2. Obora Holedná

3. Botanická zahrada u Přírodovědecké fakulty MU

4. Arboretum u MZLU

5. Kamenný vrch - koniklece
Comments