Sochy

Protože se moc nevyznám v uměleckých stylech, rozdělím sochy jenom do dvou kategorií - figurativní a nefigurativní - a poté je budu řadit podle data vytvoření/vystavení na ulici. Figurativní sochy budou všechno, co připomíná lidi a zvířata.

Figurativní sochy

Socha Sv. Floriána - stojí na Mojmírově náměstí v Králově Poli od roku 1870. http://www.hrady.cz/?OID=5932

Sv. Jan Nepomucký - stojí v parku pod Špilberkem, z přelomu 19. a 20. stol.

Sousoší Bratří Mrštíků - autorem je slavný brněnský sochař Makovský, sousoší bylo umístěno k zadní straně Janáčkova divadla po jeho slavnostním otevření v roce 1965. Bratři Alois a Vilém Mrštíkové se významně zasloužili o rozvoj kulturního života v Brně na konci 19. st. a začátku 20. st.

cestynedalekorajče.net

Pomník Pavla Křížkovského - socha byla vytvořena r. 1925 na počest významného českého skladatele. Za války byla odvezena, naštěstí ji němci nestihli zlikvidovat, a tak se mohla vrátit zpět na své původní místo do parku pod Špilberkem (za univerzitní tělocvičnou).

cestynedalekorajče.net

Socha Leoše Janáčka - zatím nemám o soše žádné bližší informace.

cestynedalekorajče.net

Vítězství rudé armády nad nacismem (Rudoarmějec) - stojí v parku u Moravského náměstí, socha byla slavnostně odhalena v roce 1955. Socha znázorňuje vojáka, který má zdviženou levou paži v gestu údajně vyjadřujícím výzvu: "Zastavte palbu, složte zbraně, boj o Brno skončil!"

cestynedalekorajče.net

Čáp - keramická socha (+ železobeton) slouží zároveň jako lavička k posezení. Jedná se o soukromý počin výtvarníka Havlíčka, původně bylo povolení pro sochu na pět let (1999-2004). Socha se nachází na Pekařské ulici.

cestynedalekorajče.net

Mim (Pierot) - Socha byla původně určena pro Mahenovo divadlo, nyní je umístěna na Žerotínově náměstí před tzv. "Bílým domem" (od r. 2002).

cestynedalekorajče.net

Socha Spravedlnosti - stojí před Nejvyšším správním soudem, je jednou ze čtyř ctností - další vyjadřuje fontána naproti přes ulici - Mírnost, časem by měla přibýt i socha Jošta, která bude znázorňovat odvahu a pak model města, symbol prozíravosti. Socha Spravedlnosti je tu od r. 2010.

cestynedalekorajče.netcestynedalekorajče.net
cestynedalekorajče.net
cestynedalekorajče.net


Nefigurativní sochy

Nakloněné kruhy - socha s tímto originálním názvem stojí před Janáčkovým divadlem od roku 2009 a znázorňuje zřejmě opravdu dva nakloněné kruhy :-)

cestynedalekorajče.net

cestynedalekorajče.netcestynedalekorajče.net


Tři odboje - umístěno v roce 2006 na křižovatce ulic Roosveltova a Dvořákova

cestynedalekorajče.net

Pocta Edisonovi - stojí u Malinovského náměstí, je to čtveřice žárovek, která má připomínat elektrifikaci Mahenova divadla, k níž došlo v roce 1882. Brno se tak může pyšnit prvním elektřinou osvětlovaným divadlem v Evropě.  Sochu i celé prostranství okolo je lepší si vychutnat za tmy. Autor sochy je Tomáš Medek.

cestynedalekorajče.net


Zdroje informací:
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=seznam_objektu
http://www.urbanismusbrno.cz/domains/urbanismusbrno.cz/verejny-prostor/160-vis-kolem-ceho-chodis-sochy-v-centru-i
http://www.turistika.cz/mista/brno-sousosi-bratri-mrstiku
http://www.vilemwalter.cz/dsa/brno-stred.htm
http://www.inbrno.cz/view.php?cisloclanku=2008020030
Comments