Kostely

V Brně se nachází přes čtyřicet kostelů, chci si jich většinu obejít, nafotit a hlavně zapamatovat. Snad se cestou naučím také poznávat různé architektonické styly. Možná načerpám trochu duševní pohody. Nechcete se přidat? Fotogalerie z mého etapového putování je zde: http://cestynedaleko.rajce.idnes.cz/Kostely_v_Brne

Katolické kostely


Gotika


Augustiniánský klášter (Basilika Nanebevzetí Panny Marie) - Mendlovo náměstí
Tento klášter byl založen r. 1323, původně jako klášter cisterciaček, v druhé polovině 18. stol. připadl augustiniánům.
cestynedalekorajče.net

Kostel Sv. Jakuba - u náměstí Svobody

Byl postaven na přelomu 14. a 15. století, na základech staršího románského kostela. Přestavba pokračovala po husitských válkách (do r. 1460), v 16. stol. byla dostavěna západní věž a také byl znovu obnovován po vyhoření.
Přitahuje pozornost i vzácnou zajímavostí - nad jedním z oken je neslušný nahý mužíček.
cestynedalekorajče.net

Baroko

Kostel Nalezení sv. Kříže - Kapucínské náměstí
Kostel a kapucínský klášter byl vybudován v pol. 17. stol., v 18. stol. byl barokně upraven. Zajímavostí je přístupná kapucínská hrobka.
cestynedalekorajče.net

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (U jezuitů)
Jezuitský kostel byl založen v roce 1578, patří k nejstarším brněnským barokním stavbám. Jezuitský řád (též "žebravý řád") byl založen kolem r. 1540 jako reakce na protestantství. Řád byl zrušen r. 1773 na naléhání západoevropských královských dvorů a obnoven v pol. 19. stol.
cestynedalekorajče.net

Kostel Sv. Janů (sv. Jan Křtitel a sv. Jan Evangelista) (minoritský klášter)

Klášter byl založen kolem r. 1230 minority (jedna z větví tzv. Řádu menších bratří, který se dělí na minority, františkány a kapucíny). Původní kostel Sv. Jana Křtitele a klášter vyhořely v roce 1262, brzy však bylo obojí obnoveno, přistaěn byl i kostel Sv. Jana Evangelisty.
Klášter zdobí pozdně gotické malby v křížové chodbě a výrazná barokní úprava v první třetiny 18. stol.
cestynedalekorajče.net

Kostel Sv. Josefa
Raně barokní kostel a klášter patřil řádu františkánek, později řádu sester Uršulinek (Voršilek), od roku 2009 ho vlastní řeckokatolická církev. Kostel byl založen na poč. 17. století. V současnosti je ve špatném technickém stavu.
cestynedalekorajče.net

Kostel Sv. Máří Magdalény
Raně barokní kostel Sv. Máří Magdalény byl do poloviny 15. stol. synagogou, poté byli Židé vyhnáni a stavba byla přeměněna na kostel. Přestavba proběhla kolem r. 1600, kostelní věž byla přistavěna r. 1746, po roce 1852, kdy byl kostel přestavován kvůli požáru, získal kostel Sv. Máří Magdalény novorománksý nádech.
cestynedalekorajče.net

Kostel Zvěstování Panny Marie a svatého Tomáše apoštola - Moravské náměstí
Jeho počátky sahají do 14. století, jeho současná (barokní) podoba pochází z 17. století (přestavba r. 1662).
cestynedalekorajče.net


Secese

Kostel Božského Srdce Ježíšova (kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) - Náměstí Republiky
Tento kostel byl stavěn v letech 1906-1910. Najdeme na něm neorománské prvky (např. vstupní portál). Od 90. let ho mají ve správě františkáni. To je mi sympatický řád, protože hlásají návrat k chudobě církve. Náměstí Republiky s tímto monumentálním kostelem je zvláštní a krásné místo, v létě se tu dá příjemně posedět, do kostela se dá občas i nakouknout.
cestynedalekorajče.net

Novogotika


Katedrála sv. Petra a Pavla (Petrov)
Nejznámější dominanta Brna - Petrov - dostala svou současnou podobu v letech 1904-1909, počátky katedrály však sahají až do 11.-12. st., kdy zde stála románská kaple, později románská bazilika.
cestynedalekorajče.net

Novorománský sloh/moderna

Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Brno-Židenice
Byl postaven v letech 1932-1935, v těchto letech se v Židenicích postavilo hned několik kostelů (viz níže - kostely jiných církví), ale tenhle jediný má docela historický vzhled, vůbec bych neřekla, že je z 20. století.
cestynedalekorajče.net

Evangelické kostely v Brně (a kostely církve husitské)

Neogotika

Kostel Jana Amose Komenského (Červený kostel)
Byl postaven v roce 1867.
cestynedalekorajče.net

Funkcionalismus a konstruktivismus

Kostel Českobratrské církve evangelické - Brno-Židenice

Doba postavení: 1934-1935, funkcionalistický.
cestynedalekorajče.net

Kostel Spasitele - Brno-Židenice
Doba postavení: 1935-1936. Kostel vystavěl Stavební závod Židenice pro československou církev husitskou. Je v konstruktivistickém stylu, který se od funkcionalismu liší jen větším důrazem na dynamiku - vertikalita konstrukcí, diagonály.
cestynedalekorajče.net


Kapličky v Brně

Kaple sv. Františka
Stojí v Brně-Židenicích na Táborské ulici a je zasvěcena Františku z Assisi. Byla vybudována v roce 1891
cestynedalekorajče.net

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kostel%C5%AF_v_Brn%C4%9B
http://www.mojebrno.wz.cz/inka--brno-kostely.html

Comments