4. Granodiorit

4. Etapa - Kde ční granodiority

Příjemnou vycházku za čnějícím granodioritem si můžete udělat z Obřan po břehu Svitavy.  Včera jsem tam vyrazila (od konečné stanice tramvaje č. 4) po Mlýnském nábřeží, je několik možností, jak se dostat na slunnou stráň, rozhodně však není potřeba přeskakovat koleje. Bylo pravé letní počasí, tak jsem se usadila přímo nad železničním tunelem a pozorovala vlaky pod sebou. Na této stráni, hned vedle cesty, vystupuje skalní blok (obr.1). Granodiorit je hlubinný magmatit proterozoického stáří, což je kolem jedné miliardy let.

cestynedalekorajče.net
Obr. 1 Výchoz granodioritu na Obřanské stráni

Horninu zvanou diorit nebo také kvarcdiorit můžeme spatřit na kopci Hobrtenky. Výlet se často spojuje s návštěvou obory Holedná, kde jsou návštěvníci nejvíce zvědaví na kance. Při několika svých návštěvách této lokality jsem zahlédla i daňky, muflony a jeleny. O tamějším dioritu toho moc nevím, menší či větší kameny se nachází všude, největší skály jsou za plotem v příkrém svahu podle Údolí oddechu. Narozdíl od granodioritu na Obřanské stráni jsou je tato hornina studeně zelenošedá. Jedná se také o hlubinný magmatit stejného stáří jako výše popsaný ganodiorit.
Comments