Mělník

25. - 28. 5. 2009

V Mělníku a jeho okolí jsme strávili několik krásných dní na vysokoškolské exkurzi. První den jsme vyjeli z Brna se zastávkou v Číhošti u geografického středu republiky a v Kutné Hoře. Večer trávíme na vyhlídce u zámku, je vidět soutok Labe a Vltavy (nebo možná jen ta část, kde se do už spojených obou řek vlévá ještě plavební kanál) a hora Říp. Druhý den jezdíme po okolí - na Kokořínské pokličky, na Vrátenskou horu a prameniště Pšovky. Večer jdeme sledovat a fotit blesky zase na stejnou vyhlídku od zámku. Bouřku pozorujeme jen zdálky, naštěstí nezmokneme, protože se nám podaří vrátit do chatek ještě před deštěm.

cestynedalekorajče.net
Obr. 1 Labe s Vltavou a průplav za bouřky

Třetí den věnujeme Mělníku, rozdělíme se do dvojic a každá dvojice řeší jiné téma. My jsme si vybrali veřejná prostranství a všímáme si zeleně a řešíme, zda je ve městě dost laviček, odpadkových košů a podobně. U toho samozřejmě poznáváme město a fotíme. Nejvíc se mi líbí u zámku, je na něj krásný pohled od řeky.

cestynedalekorajče.net
Obr. 2 Věž zámku v Mělníku

Z oficiálních webových stránek zámku (zkráceno):

Nad soutokem Labe s Vltavou se nad řekou a svahem porostlým vinicemi rozkládá zámek Mělník, původním názvem Pšov. Jméno je odvozeno z názvu slovanského kmene Pšovanů a dodnes zůstalo zachováno v názvu potoka Pšovky a bývalé obce, dnes městské části Pšovka. Dle Kosmovy Kroniky české provdal poslední kníže Pšovanů Slavibor svou dceru Ludmilu za českého knížete Bořivoje. Dle legend zde pak kněžna Ludmila často pobývala a vychovávala i svého vnuka Václava, který tu pěstoval vinnou révu.

Původně byl hrad dřevěný, ale na konci 10. století byl zřejmě nahrazen kamenným sídlem. Hrad i město poté držely manželky významných českých panovníků. V dobách sporů s manželem Janem Lucemburským zde pobývala delší dobu i Eliška Přemyslovna. A právě za posledních Přemyslovců ve 2. polovině 13. století došlo k velké gotické výstavbě hradu. Karel IV. vyhlásil Mělník za královské věnné město s řadou lén a zasloužil se také o rozvoj vinařství na Mělnicku, když dovezl vinnou révu z Burgundska. Poslední Karlova manželka, Eliška Pomořanská, sídlila na Mělníce až do své smrti roku 1393 a patrně ona nechala postavit hradní kapli.

Kolem 80. let 15. století došlo k pozdně gotickým úpravám hradu, kdy byla zbudována vstupní brána do hradu. Za třicetileté války zámek dosti zpustl a roku 1646 byl zastaven Heřmanovi Černínovi z Chudenic. Teprve roku 1687 Heřman Jakub Černín odkoupil zámek a panství Mělník od císaře Leopolda I. a od základů nechal postavit jižní křídlo zámku a nové stavení. V průběhu 18. století dali původní majitelé postupně přednost blízkému zámku Hořín a Mělník zůstal především administrativním centrem panství.

Poslední černínská dědička panství, Marie Ludmila, se roku 1753 provdala za Augusta Antonína Josefa (Eusebia) Lobkowicze. Od té doby vlastnila Mělnická větev rodiny Lobkowiczů zámek až do roku 1948 a v roce 1992 jí byl opět navrácen.

cestynedalekorajče.net
Obr. 3 Gotické detaily na věži zámku

Kolem poledne navštívíme podzemní chodby. Podzemí v Mělníce vznikalo pravděpodobně od konce 13.století. Chodbový systém byl vytvořen v hloubce asi 8-10 m pod dnešním povrchem a budoval se především pod domy okolo náměstí. Prostory, které tak vznikaly, byly používány jako sklady, vinařské či pivovarnické sklepy a také mohly poskytnout útočiště před případným požárem či vojenským nebezpečím. Podzemní sklepy jsou vybudovány ve 2 až 3 úrovních.
V současné době je veřejnosti zpřístupněna pouze chodba vedoucí ke studni. Na místo, kde se studna nacházela, upozorňuje na hlavním náměstí kruh s vydlážděným nápisem. Studna byla vyhloubena pravděpodobně při vzniku města, tj. ve 13. století, pro které byla v tu dobu jedinou zásobárnou vody. Studna je hluboká 54 m, v nejširším místě má průměr 4,54 m, což ji činí nejširší známou studnou v České republice. 

cestynedalekorajče.net
Obr. 4 Pohled do bývalé studny zdola nahoru

Pak jedeme na část odpoledne ještě do Litoměřic a na rozhlednu Varhošť a podvečer trávíme zase zpět v Mělníku, kdy je nádherné počasí a procházíme se kolem řeky. Žijí tu ondatry, některému ze spolužáků se podařilo jednu vyfotit. Moc se mi líbí pohled na zámek od řeky a také se konečně teď na závěr pobytu podíváme blíže k soutoku Labe a Vltavy.

cestynedalekorajče.net
Obr. 5 Soutok Labe a Vltavy

cestynedalekorajče.net
Obr. 6 Zámek a vinice

Comments