Kutná Hora a Kaňk

V Kutné Hoře už jsem byla mockrát, jako děti jsme sem s rodiči jezdili na pochod Za Malínským křenem, většinou jsme šli jen krátkou trasu během dopoledne a odpoledne jsme si prohlíželi město, určitě jsme byli v Kostnici, která na mě udělala velký dojem a v chrámu sv. Barbory, který se mi také vždycky moc líbil. Pak jsme na tento pochod přestali jezdit a do Kutné Hory jsem se zase podívala až po delší době v roce 2005 a v roce 2009, kdy se chrám sv. Barbory opravoval a byl pod lešením. Takže pěkné fotky katedrály jsem pořídila až v roce 2012.
Obr. 1 Chrám sv. Barbory

Stavba chrámu započala roku 1388 na ostrohu za městskými hradbami s výhledem na údolí říčky Vrchlice na místě, kde již dlouho stála kaple, zasvěcená patronce horníků svaté Barboře. Jako stavební materiál již v této době sloužil kutnohorský pískovec z nedalekých lomů. Husitské války stavbu na dlouhou dobu přerušily a teprve v osmdesátých letech 15. století se pokračovalo. Nová kapitola historie chrámu začíná příchodem jezuitů roku 1626, kteří nechali provést několik barokních stavebních úprav. Byla postavena jezuitská kolej a ta byla s chrámem propojena pavlačí. V jezuitské koleji je v současné době Galerie Středočeského kraje.

cestynedalekorajče.net
Obr. 2 Jezuitská kolej

Od jezuitské koleje je krásný výhled na Kutnou Horu - kostel sv. Jakuba, Vlašský dvůr a kostel Matky Boží Na Náměti. Vlašský dvůr měl vlastní hradbu s oválným půdorysem a sloužil k výrobě stříbrných mincí. Původní účelový vzhled změnila přestavba za přelomu 14. a 15. století, iniciovaná zřejmě králem Václavem IV. V takzvaném krásném slohu byla postavena kaple a královský palác. O významnější opravu se zasloužil Jiří z Poděbrad v době, kdy se obnovovala ražba pražského groše. Doba barokní kromě několika drobnějších detailů přidala roku 1739 již jen kašnu na nádvoří.

cestynedalekorajče.net
Obr. 3 Kostel sv. Jakuba, Vlašský dvůr a kostel Matky Boží Na Náměti

V Kutné Hoře mě zaujaly ještě dvě stavby - Kamenná kašna a Kamenný dům. Kašnu v letech 1493-1495 údajně postavil Matěj Rejsek, mimo jiné architekt Chrámu svaté Barbory. Jedná se o bohatě zdobený kamenný dvanáctiboký hranol v pozdně gotickém slohu. Rejsek vystihl vztah obyvatel k vzácné vodě, které ve středověku do města musela být přiváděna několik kilometrů dlouhým dřevěným potrubím. Kašna sloužila jako rezervoár pitné vody až do roku 1890.

cestynedalekorajče.net
Obr. 4 Kamenná kašna

Kamenný dům je pozdně gotický měšťanský dům na Václavském náměstí, dnes je to část městského muzea. Je součástí městské památkové rezervace zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO.

cestynedalekorajče.net
Obr. 5 Kamenný dům

Na pochodech za Malínským křenem, o kterém jsem se zmiňovala na začátku, jsme nejčastěji chodili z Malína, který leží severně od Kutné Hory a je s ním propojen souvislou zástavbou, přes Sedlec na vrch Kaňk (353 m n. m.). Nedaleko vrcholku kopce byl zhotoven památník jako připomínka na zajaté husity, kteří byly v letech 1419 až 1421 svržení do zdejších dolů. Toto místo má ještě jednu smutnou historii a to z roku 1496. V tomto roce se na tomto místě sešli vzbouření havíři, které obklíčilo vojsko. Havíři vybrali ze středu 13 vyjednavačů, kteří byly díky zradě uvězněni a později popraveni.

cestynedalekorajče.net
Obr. 6 Památník

Cesta vede kolem krásných sadů jabloní, je odtamtud pěkný výhled na severní část Kutné Hory, hlavně Sedlec a je zde několik přírodních zajímavostí - k vrcholku Kaňk dosahovalo v období konce druhohor od severu mělké moře, ze kterého vrcholek vyčníval. Kaňk je tvořený rulami a migmatity krystalinika. Dokladem toho že Kaňk omývalo moře, jsou velké kameny krystalických hornin, které byly ohlazené příbojem. Ve vrstvách usazenin je bohaté naleziště zbytků zkamenělin mořských živočichů jako jsou lastury ústřic, mlžů, ramenonožců, ostny ježovek a další. Také my jsme občas našli nějakou zkamenělinu.

cestynedalekorajče.net
Obr. 7 Výhled na Sedlec

cestynedalekorajče.net
Obr. 8 Skalní výchoz na Kaňku

Další hezká procházka byla kolem říčky Vrchlice se zříceninou mlýna Cimburk a s Vrchlickými vodopády.

Fotogalerie: http://cestynedaleko.rajce.idnes.cz/Kutna_Hora
Comments