Zřícenina Hamrštejn a transbordér

5.11.2017

Dneska nás čeká pouze krátká pětikilometrová vycházka, jdeme po cyklostezce a zároveň po žluté turistické značce z obce Machnín (mezi Chrastavou a Libercem) ke zřícenině Hamrštejn a zpět. Doba vzniku hradu není přesně známa. Poprvé se připomíná v listině z r. 1357, kterou Bedřich z Biberštejna slíbil věrnost císaři Karlu IV. Z toho můžeme soudit, že vrchními pány hradu byli frýdlantští Biberštejnové, v jeho dějinách vystupuje také po dlouhou dobu rod Dachsů. Velmi zajímavé osudy měl Hamrštejn v dobách husitského revolučního hnutí. Páni z Biberštejna patřili od začátku k protivníkům kališníků. Roku 1428 došlo nedaleko odtud k bitvě mezi lužickými žoldnéři a vojskem husitského hejtmana Jana Kralovce. V roce 1431 byl Mikuláš Dachs zajat husitskými hejtmany z Vesce a Václavem z Lobkovic a musel se vykoupit. O další dva roky později se zmocnil hradu Hamrštejna hejtman Jan Čapek ze Sán a dosadil sem husitskou posádku. Také v dalších letech se vedly o hrad spory a přecházel do rukou mnoha pánů, i když až do roku 1551 se v historii hradu objevuje mimo jiné i rod Biberštejnů.

Nyní z hradu stojí obvodová hradební zeď, vysoká skoro 2 m, zbytky dvou věží, zdiva obytné budovy a ve skále vytesané sklepy. Severní věž má v průměru asi 10 m a zdivo asi 1,5 m silné, jižní má zdivo o metr silnější a ještě dnes je asi 10 m vysoká; byla to hlavní obranná věž hradu. Obranyschopnost hradu zesilovaly svahy kopce, dost příkře spadající do údolí řeky Nisy, která ostroh obtéká ze tří stran. Úkolem hradu bylo střežit nejen železný hamr, ale také nedaleké doly na vzácné kovy a cestu od Liberce přes Chrastavu a Hrádek nad Nisou na Žitavu.

Hrad mě docela překvapil, nečekala jsem tady tak pěkně zachovalou zříceninu, o které jsem do té doy nevěděla. Nejzajímavější bylo vylézt po příkrých vytesaných schůdcích do výše zmíněné jižní věže.

cestynedalekorajce.net
Obr. 1 Hamrštejn - jižní věž a obvodové zdi

cestynedalekorajce.net
Obr. 2 Pohled z druhé strany na jižní věž

cestynedalekorajce.net
Obr. 3 Na schůdcích

Je tu ještě jedna zajímavost - přes Nisu pod hradem vede transbordér, což je samoobslužný dřevěný kabinkový osobní přepravník. Nahradil zde kovovou lávku a spojuje elektrárenskou osadu Kolonka s vlakovou zastávkou Machnín, hrad. Do provozu byl spuštěn v říjnu 2010. Během hodiny by měl být schopný přepravit až 300 osob, nosnost vozíku je 500 kg.

cestynedalekorajce.net
Obr. 4 Transbordér

Zbytek dne strávíme lovením keší v Chrastavě a okolí. V Chrastavě se podíváme k jedné ze tří zvedacích lávek, předchozí lávky byly totiž zničené povodní, proto se přistoupilo k tomuto novému řešení. Pak také vystoupáme na kopec nad Chrastavou, odkud je pěkný výhled (je to úbočí Ovčí hory, jejíž vrchol je však v lese).
Comments