Křížový vrch

20.4.2016

Mým dnešním cílem byl Křížový vrch. Bohužel jsem si nezjistila, jak se na něj dostanu, takže výlet byl trochu dobrodružnější než jsem plánovala. Nejdřív jsem vyrazila po modré turistické značce a chtěla z ní odbočit a nějak se dostat mezi pastvinami k vrcholu kopce, ale narazila jsem na elektrický ohradník. Sledovala jsem ho pátrajíc po nějaké cestě, avšak bezúspěšně. Vrátila jsem se tedy na modrou značku, která vede souběžně s hlavní silnicí na Liberec, v mapě je zakreslená polní cesta ke křížku, ale i zde byly ohradníky. Navíc jsem se trochu bála u velkého domu, který jsem nejdřív považovala za opuštěný a zpustlý a pak jsem si v okně všimla dvou romských dětí.

Další cesta vypadala nejdřív nadějně, jen u otevřené brány jsem se zarazila u nápisu: "Pozor, objekt je střežen psy". Jednoho psa jsem viděla pobíhat nedaleko, opatrně jsem se přiblížila a uviděla, že je na řetězu, najednou se rozštěkal a běžel ke mně, naštěstí nemohl moc blízko, ale bylo mi jasné, že dál nemůžu, měl cestu plně pod kontrolou. Nakonec jsem prošla někde za JZD, ale tím jsem si skoro vůbec cestu nezkrátila, to už jsem mohla rovnou jít celou dobu po té modré až k hlavní silnici k Dětřichovu. Po té jsem pokračovala až do prudké zatáčky, odkud je pěkný výhled na frýdlantský zámek a dá se zajít do lesa a konečně najít křížovou cestu, která byla mým hlavním dnešním cílem.

cestynedalekorajče.net
Obr. 1 Výhled na zámek z Dětřichovské silnice

cestynedalekorajče.net
Obr. 2 Výhled na Smrk

V lese jsem našla úzkou vyšlapanou pěšinku a ta mě dovedla až ke křížové cestě. Tady jsem našla krásnou, pohodlnou cestu vedoucí do Frýdlantu. Les na Křížovém vrchu je přírodní rezervací, vyhlášenou k ochraně přirozeného listnatého a smíšeného lesa s bohatým druhovým spektrem rostlin a živočichů, jejichž přítomnost je lokálně podmíněna čedičovou horninou. Ve vrcholové části kopce roste lilie zlatohlávek. V podrostu svahového lesa lze nalézt další chráněné nebo jinak významné rostliny - jaterník podléška, zvonek broskvolistý, dymnivku bobovitou, plicník lékařský a další. Skupinu stínomilných orchidejí zastupuje bradáček vejčitý. Zoologický průzkum prokázal přítomnost řady významných druhů - vyskytuje se zde silně ohrožená žluva hajní a chráněná žluna šedá a některé vzácné druhy střevlíků.

cestynedalekorajče.net
Obr. 3 Křížová cesta a svahový listnatý les

Na okraji lesa je další krásný výhled na frýdlantský zámek:

cestynedalekorajče.net
Obr. 4 Hrad a zámek Frýdlant

Zanedlouho přicházím ulicí Vrchlického ke kostelu Krista Spasitele. Od roku 1904 do roku 1945 sloužil kostel evangelické církvi, potom církvi husitské. Proběhla zde první bohoslužba v češtině.

cestynedalekorajče.net
Obr. 5 Kostel Krista Spasitele

Potom přicházím k řece Smědé, tady už to dobře znám, je odtud pěkný výhled na Kostel Nalezení Sv. Kříže, na závěr výletu nakoupím potraviny na večeři a jdu domů. Ještě mě zaujal Frýdlantský betlém, kam bych se ráda někdy podívala:

cestynedalekorajče.net
Obr. 6 Frýdlantský betlém

Comments