Zákupy a Dutý kámen

28.10.2011
(autovýlet)

První zastávku si uděláme v Doksech, jdeme se podívat do muzea - Památníku K. H. Máchy. Kromě údajů z jeho života si můžeme přečíst úryvky z jeho dopisů rodičům. Ve vedlejší místnosti je expozice rybníkářství. Kromě toho na zahradě obdivujeme dřevěné sochy.

cestynedalekorajce.net
Obr. 1 Památník K. H. Máchy v Doksech

Další zastávkou je zámek v Zákupech. V příkopu mají velkého medvěda a je tu také pěkný park. Prohlídka zámku je asi na hodinu, podíváme se do kaple, prohlížíme obrazy s motivy z řeckých bájí, nábytek - rokokové a klasicistní židle, stoly s intarzií, benátské zrcadlo a tzv. "klevetník" - dvojžidle pro dámy.

cestynedalekorajce.net
Obr. 2 Zámek Zákupy

Pokračujeme do Cvikova, cestou hledáme smírčí kámen. Ze Cvikova jdeme na Dutý kámen, jedná se o pískovcové skalní výchozy. Zajímavá je skála s otvorem (proto byl celý hřbet pojmenován Dutý kámen), vytesané schůdky, výhledy a především "Vějíř" - skála se šestibokými sloupky, které vypadají jako čedič, ale jsou mnohem užčí. Pískovec byl ovlivněn působením sopečného magmatu.

cestynedalekorajce.net
Obr. 3 Vějíř nebo také Varhany

cestynedalekorajce.net
Obr. 4 Na vrcholu Dutého kamene
Comments