Artuš Černík Výběrová bibliografie

Artuš Černík.

Výběrová bibliografie.

 

Artuš Černík.  Novinář, překladatel, Filmový a divadelní kritik.

 

Narozený v roce 1900 ve Vyšehněvicích u Bohdanče, zemřel v roce 1953 v  Praze. Studoval právnickou fakultu na Karlově univerzitě a absolutoria dosáhl na Masarykově univerzitě v Brně. Básník, novinář, překladatel. Také filmový a divadelní kritik.  Jedna z nejvýraznějších postav československé avantgardy dvacátých let. Ve třicátých letech filmový kritik a publicista v Lidových novinách, dále spolupracoval s Právem lidu, přispíval do Moravského přítele lidu.

Jeho články a recenze nalezneme v řadě literárních a kulturních časopisů – Prospekt, Index, Útok, Sobota a jiných periodikách. Přispíval do Filmové politiky, Filmového kurýra, Kinorevue. Ještě v polovině třicátých let se snažil o propojení surrealismu s marxismem i když bylo zcela jasné, že toto nemůže existovat z mnoha důvodů – (právo umělce na vnitřní autonomii se dostávalo do rozporu s ortodoxní ideologií, která vyžadovala, aby se umění podřídilo dogmatické myšlence socialistického realismu). Životní zlom pro něho znamenalo období let 1939-1945, kdy se vedle Jaroslava Brože stal jedním z těch, kdo propagovali říšský film a jeho průmysl na stránkách tehdejšího protektorátního tisku, což vedlo i zkoumání jeho aktivity před vyšetřovací komisí filmových pracovníků na podzim 1945. Jak uvádí ve své knize Lukáš Kašpar – Český hraný film a filmaři za protektorátu.,:,,..Redaktor Jiří Havelka u poválečného výslechu dosvědčil, že ,,tento český novinář měl za vály své povolání, ze kterého mu plynul a dostačující příjem, takže nemusel vůbec do FK psát. Dělal to zcela o své újmě, aniž ho k tomu, někdo nutil, a náměty svých článků si vybíral sám. V roce 1944 se stal redaktorem National filmu a od roku 1945 dramaturgem československého filmu. Po druhé světové válce Artuš Černík spolupracoval, jak s komunistickým tiskem (Halo neděle), ale také se Svobodnými novinami, které navazovaly na Lidové Noviny. V období let 1945-1947 psal příspěvky o zahraničních filmových festivalech do Svobodných novin, Tvorby. Po roce 1948  stal vedoucím dokumentace československého filmu. Zemřel v roce 1953.

Černík, A. Film jako hra tvarů a zvuků. Prospekt, roč. I,  1930, č.2, str. 3-4.

Černík, A. Filmová  groteska. Jiřímu Toufarovi. Prospekt I, roč. I, 1931, č.8,   str. 8.

-čk- [Černík, Artuš]  Zahraniční film v roce 1931. Moravský přítel lidu, 7. ledna 1932, č. 5, str. 3.

-čk- [Černík, Artuš]  České filmy prohlášené za kulturně výchovné. Moravský přítel lidu, 14. ledna 1932, č. 12, str.3.

A. Černík. Dětský film příkladem filmové produkce. Moravský přítel lidu, 4. února 1932, č.30, str.3 A.

 

A. Černík. Je na filmu nejdůležitější jeho náročnost?  Moravský přítel Lidu, 31. května  1932, č. 129, str. 3.

 

-čk- [Černík, Artuš]  Boj proti filmové cenzuře. Moravský přítel lidu, 7. června 1932, č. 134, str. 4.

 

Přehled rozhlasu/Svět mluví:

 

:Kulturní měsíčník: pod názvem - Radiofonie zvukového :filmu • filmové a gramofonové hudby. První tři :ročníky vyšly v letech 1932-1934. Od ročníku 4/1935 :pod názvem Svět ! Mluví – časopis posluchače :rozhlasu, milovníků gramofonové desky a přátel :dobrého filmu. Vydával a za redakci odpovídal Vilém :Práger. Periodicita jednou měsíčně. Poslední číslo :měsíčníku Svět!Mluví  14/15 vyšlo 14. ledna 1939.  :Tiskl ,,Pokrok”, tiskařská nakladatelská a :vydavatelská akciová společnost v Praze II.

 

 

 

 

Artuš Černík. Nové filmy.Přehled rozhlasu 2, říjen 1933, č. 10, s. 10. [rec.]. (Recenze filmů ,,Zem spieva”, ,,U svatého Antoníčka” a filmu ,,Dům na předměstí”)

In: Český hraný film II. 1930-1945. NFA, Praha: 1998, film. č. 394. a 78.

 

 

Artuš Černík. Nové filmy. Přehled rozhlasu 2, listopad 1933, č. 11, s. 5. [rec.].

(Recenze českých hraných filmů ,,U snědeného krámu”,

,,Život je pes” a ,,Dobrý tramp Bernášek”).

In: Český hraný film II. 1930-1945. NFA, Praha: 1998, film. č. 393 a filmy č. 462 a 68.

 

Artuš Černík. Nové filmy. Přehled rozhlasu 2,

prosinec 1933, č. 12, s. 6. [rec.].

(Recenze českého hraného filmu ,,Její lékař”).

In: Český hraný film II. 1930-1945. NFA, Praha: 1998, film. č. 133.

]

 

Artuš Černík. Nové filmy. Přehled rozhlasu 3,

leden 1934, č. 1, s. 10. [rec.].

(Recenze filmu ,,Hraběnka Ostrovinová”).

 

 

Artuš Černík. Nové filmy. České filmy. Přehled rozhlasu 3, březen 1934, č. 2, s. 6. [rec.].

(Recenze filmů ,,Zlatá Kateřina”, ,,Marijka nevěrnice” a filmu ,,Volha v plamenech”).

In: Český hraný film II. 1930-1945. NFA, Praha: 1998, film. č. 447, 192 a 421.

 

 

Artuš Černík. Nové filmy. České filmy. Přehled rozhlasu 3, březen 1934, č.3, s. 6-7. [rec.].

(Recenze filmů ,,Mazlíček”, ,,Anita v ráji” a film ,,V domečku pod Emauzy”). In: Český hraný film II. 1930-1945. NFA, Praha: 1998, film. č. 197, film.

9 a film. č. 404.

 

Artuš Černík. Film a rádio. Oči a sluch. Přehled rozhlasu 3, duben 1934, č. 4, s. 2. [čl.].

 

Artuš Černík. Nové filmy. České filmy. Přehled rozhlasu 3, duben 1934, č. 4. s. 5-6. [rec.].

(Recenze českého hraného filmu ,,Z bláta do louže”).

In: Český hraný film II. 1930-1945. NFA, Praha: 1998, film. č. 430.

 

 

 

Artuš Černík. Nové filmy. Přehled rozhlasu 3,

Červenec- srpen 1934, č. 7-8, s. 8. [rec.].

(Recenze českého hraného filmu ,,Pán na roztrhaní”).

In: Český hraný film II. 1930-1945. NFA, Praha: 1998,

Film. č. 245.

 

V Přehledu rozhlasu existovala rubrika Filmový svět v kostce, která byla věnována přehledu událostí ze světa filmového průmyslu a informovala o premiérách a natočených filmech ve světě. Rubriku vedl a redigoval Eugen Uggé – propagátor jazzové a moderní hudby

na vlnách Československého rozhlasu.

 

Artuš Černík. Nové filmy. Přehled rozhlasu 3,

3.9. 1934, č. 9, s. 7, [rec.]. (Recenze českých hraných filmů ,,Hrdinný kapitán Korkorán”, Pokušení paní Antonie a ,,Hudba srdcí”).

In: Český hraný film II. 1930-1945. NFA, Praha: 1998,

Film. č. 111 a filmy. č. 272 a 112.

 

Artuš Černík. Nové filmy. České filmy. Přehled rozhlasu 3, říjen-listopad 1934, č. 10-11, s. 7.

[rec.]. (Recenze k českým hraným filmům ,,Hej Rup!”,

,,Dokuď máš maminku”, ,,Na Svatém kopečku” a ,,Za ranních červánků”). In: Český hraný film II. 1930-1945. NFA, Praha: 1998, film, č. 102, film, č. 73,

film, č. 215 a film. č. 432.

 

 

Artuš Černík. Nové filmy. České filmy. Přehled rozhlasu 3, prosinec 1934, č. 12, s. 7. [rec.].

(Recenze českých hraných filmů ,,Matka Kráčmerka”

a ,,U nás v Kocourkově”). In: Český hraný film II. 1930-1945. NFA, Praha: 1998, film, č. 196 a film, č. 390.

 

 

Od ledna 1935 došlo ke změně názvu časopisu – počal vycházel pod názvem – Svět mluví – časopis posluchačů

rozhlasu• milovníků gramofonové desky a přátel dobrého filmu a amatérské fotografie. Rubrika Nové filmy nadále zůstala a v roce 1935 ji recenzoval Artuš Černík.

 

A.Č. [Artuš Černík]. Aktualita ve filmu a rozhlase.

Svět mluví 1, 5.2. 1935, č. 3, s. 4. [čl.].

 

A.Č. [Artuš Černík]. Nové filmy. České filmy. Svět mluví 4, 5.2. 1935, č. 3, s. 13. [rec.].

(Recenze českých hraných filmů ,,Grandhotel Nevada”

a ,,Na růžích ustláno”) In: Český hraný film II. 1930-1945. NFA, Praha: 1998, film, č. 100 a film, č. 212.

 

Artuš Černík. Nové filmy. České filmy. Svět mluví 4,

20.2. 1935, č.4, s. 11. [rec.].

(Recenze českého hraného filmu ,,Ať žije nebožtík”).

In: Český hraný film II. 1930-1945. NFA, Praha: 1998, film, č. 14.

 

A.Č. [Artuš Černík]. Nové filmy. Dva průměrné české filmy. Svět mluví 4, 22.6. 1935, č. 11-12, s. 14. [an.]. (Anotace k filmům ,,Cácorka” a ,,Pozdní láska”). In: Český hraný film II. 1930-1945. NFA, Praha: 1998, film, č.36 a film, č. 286.

 

Nové filmy. Domácí film se vrací k venkovským tématům. Svět mluví 4, 25.10. 1935, č. 17, s. 12.

[rec.]. (Recenze českého hraného filmu ,,Jana”). In: Český hraný film II. 1930-1945. NFA, Praha: 1998, film, č. 122.

 

A.Č. [Artuš Černík]. Nové filmy. Dva české filmy maloměšťácké ražby. Svět mluví 5, 5.3. 1936, č. 7,

s. 11. [rec.].(Recenze českých hraných filmů ,,Sextanka” a ,,Světlo jeho očí”) Český hraný film II. 1930-1945. NFA, Praha: 1998, film, č. 324 a 352.

 

 

 

A.Černík. Podzim 1937 ve filmu. Svět mluví 6, 30.10.

č. 13-14, s. 13. [bl.čl.]. (Artuš Černík ve svém článku komentuje nově uváděné filmy do kin na podzim roku 1937 a informuje o bilanci československé kinematografie za první polovinu roku 1937).

 

 

A.Černík. Nové filmy. Pozoruhodný československý film. Svět mluví 6, 30.11. 1937, s. 11. [rec.].

(Recenze českého hraného filmu ,,Panenství”).

In: Český hraný film II. 1930-1945. NFA, Praha: 1998, film, č. 249.

 

 

Sobota: Týdeník pro politiku,Sociální otázky, hospodářství a kulturu. Vycházel v letech 1930-1938.

Vydavatelem a majitelem byl Jaroslav Motyčka

Tiskl Melantrich v Praze. Hlavním přispěvatelem do týdeníku Sobota byl Artuš Černík.

 

A.Černík. Lepší cesty domácího filmu. Sobota, roč. VII.(1936), 1.února 1936, č. 5. str. 87. [rec.]. Viz. Český hraný film II, 1930-1945, film, č. 124 – Janošík.

 

 

A.Černík. Herci a scénáře – slabiny našeho filmu. Sobota, roč. VII.(1936), 7. listopadu 1936, č. 41, str. 898. [rec.]. Viz. Český hraný film II, 1930-1945, film, č. 54 – Děti velké lásky.

 

A.Černík. Život není tak jednoduchý jako v českém filmu. Sobota, roč. VII (1936), 24. července 1937, č. 30, str. 598-599. [rec.]. Viz. Český hraný film II, 1930-1945, film, č. 467, Žena  na rozcestí.

 

a.č. [A.Černík]. Naše filmová režie na nových cestách. Sobota, roč. VII. (1936), 21. listopadu 1937, č. 44. [rec.]. Viz. Český hraný film II, 1930-1945, film, č. 95, Filosofská historie.

 

A.Černík. Filmy, které neplují s proudem. Sobota, roč. VII (1936), 11. prosince 1937, č. 46. [rec.]. Viz. Český hraný film II, 1930-1945, filmy, č. 249 – Panenství a film, č. 104, Hlídač č. 47.

 

Masarykův lid: podtitul: Kulturní čtrnáctitýdeník.

Byl vydáván 1925-1938 a 1945-1948. Vydávala Ústřední škola v Praze. Časopis řídil Josef Vondráček s redakčním kruhem. Tiskl Melantrich Praha II, Václavské náměstí 36.

 

Černík. Ar. Bankrot filmu? Masarykův lid 8, 1933, č. 6, s 137-138.[čl.].

 

 

Černík. Ar. České filmy. Masarykův lid 8, 1933, č. 6, s.138 8.[rec.]. (recenze fimu ,,Štvaní lidé”)

In: Český hraný film II, 1930-1945, film, č. 360.

 

a.č. [Černík. Artuš]. Čtyři filmy. Masarykův lid 8, 1933, č. 6, s. 304-305.[rec.]. (recenze čtyřech zahraničních filmů).

 

-č-. [Černík. Artuš]. Československý film světového významu. Masarykův lid 12, 1937, č. 16, s. 361. [rec.]. (Recenze filmu ,,Svět patří nám ”). In: Český hraný film II, 1930-1945, film, č. 351.

 

 

Český dělník/Lidé práce. Týdeník. Vyd. NOÚZ., od roku 1940 Orbis, Od roku 1943 Národní Práce, Od roku 1944 Lidé práce, Praha. Vycházel v letech 1941-1945.

 

Artuš Černík. Ti, na které si filmový divák

nevzpomíná. Lidé práce, roč. I, 1. srpna, 1942,č. 1. str. 6-7.[čl. 6f.].

 

A.Černík. Benátky – Filmové město. Lidé práce, roč. I,1. října 1942, č. 3, str. 12. [čl. 4f.].

 

A.Černík. Barbora Hlavsová a jiné české filmy. Lidé práce, roč. II, 1. ledna 1943, č. 1, str. 13. [rec. 6f.].

Viz. Český hraný film II, 1930-1945, film, č. 18.

 

A.Černík. Naše kinematografie v plné práci. Sedm nových českých filmů. Lidé práce, roč. II, 1. září

1943, č. 9, str. 13 [rec. 6f.]. (Recenze k Filmům: Experiment(M. Frič),Šťastná cesta, (O. Vávra), Bláhový sen (J.A. Holman), Počestné paní pardubické (M. Frič), Tanečnice (F. Čáp), Žíznivé mládí (Krňanský).

Viz. Český hraný film II, 1930-1945, film, č. 87, film, č. 358, film, č. 28, film, č. 268, film, č. 367, a film, č. 465.

 

A.Černík. Z nových českých filmů. Lidé práce, roč. III,1. dubna 1944, č. 4, str. 12. [rec.]. (Recenze filmů: Děvucha z Beskyd, Skalní plemeno). Český hraný film II, 1930-1945, film, č. 60 a film, č. 326.

 

Lidové noviny. Vycházely v letech 1893-1945. Deník. Vyd. A. Stránský v Brně. Jako jejich nástupce byly považovány Svobodné noviny 1945-1948.

 

 

če. [Černík, Artuš]  Mahen, rybář, gentleman. Lidové noviny, 24.5. 1940, č. 118, str.3. [vzp.  režiséra Martina Friče na Jiřího Mahena].

 

Svobodné noviny. Deník. Vycházel v letech 1945-1948.

 

ače  [Černík, Artuš]  Film v Londýně. Svobodné noviny, roč. I, 21. srpna 1945, č. 75, str.3

 

áče  [Černík, Artuš]  Basilejský filmový kongres. Filmy staré a nové, klasické a neklasické. Svobodné noviny, roč. I, 22. září 1945, č. 103, str. 3.

 

 

 

Artuš Černík. O filmu v Basileji. Nedělní noviny, roč. I, 25. září 1945, č.3, str. 10.

A.Č. [Černík, Artuš] Po basilejském filmovém kongresu. Několik velkých filmů. Tvorba, roč. XIV, 3.října 1945, str.17.

 

Literatura:

 

Bartošek, L.:  Desátá múza Vladislava Vančury.  ČSFÚ, Praha, 1973, str. 28-48.

Bregant, M.:  Avantgardní tendence v českém filmu. In: Filmový sborník historický,                       č. 3, str. 151.

Cieslar, J.: Česká kulturní levice a film ve dvacátých letech. Texty ČSFÚ č. 7,                 Praha 1978.

Kašpar, L. Český hraný film a filmaři za protektorátu: Propaganda, Kolaborace, Rezistence.   Libri, Praha, 2007, str. 267-268.

Hradská, V.: Česká  avantgarda a film. Československý filmový ústav  1973.

100 let literatury v Rovnosti: Rovnost, Státní vědecká knihovna Brno a vlastivědná  společnost v Brně.  Brno, 1985,  str. 33-34.

Szepanik, P.: - Anděl, J. Stále Kinema: Antologie českého filmového myšlení. Národní filmový archiv, Praha, 2008, str. 176-177.

Štábla, Z.:  Data a fakta z dějin čs. kinematografie  1896-1945, sv. 4, str. 102,112,199,273,434.                                                                                                                

Vopravil, J.: Slovník pseudonymů v české s slovenské literatuře. SPN, Praha, 1973, str. 474.

 

Comments