EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT
Aigua, energia, materials, mobilitat,...

La consciència creixent de la ciutadania sobre els efectes del desenvolupament sobre el medi social i el medi natural, gràcies a les evidències científiques i a la major informació i ràpida difusió, demana dels docents i de les institucions educatives una major implicació per fer present l'educació per a la sostenibilitat a les aules.

L'educació per a la sostenibilitat és present de forma transversal a les àrees científica, tecnològica i social, i són moltes les iniciatives de creació de recursos i materials que es troben distribuïts a la xarxa. L'objectiu d'aquest lloc web és recollir les iniciatives que siguin d'utilitat als centres educatius, d'educació infantil i primària i de secundària, per donar difusió a la gran riquesa de recursos disponibles.


A partir de l'original a Viquipèdia de Ximo Bertrà. Sostenibilitat