17. Psikiyatri

Psikiyatri Kürsüsü

Prof. Dr. AYHAN SONGAR

1.7.1927 'de Gönen'de doğdu. 1944'te Balıkesir Lisesi'ni bitirdi. 1950'de İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İh­tisasını 1953'te tamamladı, 1956'da doçent ve 1964'te pro­fesör oldu. İngilizce, Fransızca ve Almanca bilir. Psikofarmakoloji, biyofizik konusunda çeşitli yayınları, 3 ciltlik "Sinir Sistemi Fizyolojisi" kitabı, iki baskı yapan "Psikiyatri" kita­bı, ayrıca "Nöropsikiyatri" ve yeni yayınlanan "Psikiyatri Ruh Hastalıkları ve Modern Psikobiyoloji" kitabı, "Haşhaş Meselesi ve Türkiye" adlı bir inceleme konusunu işleyen ki­tabı vardır. Evlidir, bir kızı vardır. Özel uğraşları fotoğrafçı­lık, elektronik, Türk dili ve edebiyatıdır.

Prof. Dr. GÜNSEL KOPTAGEL

1933'te İstanbul'da doğdu. 1953'te Arnavutköy Ameri­kan Kız Koleji'ni bitirdi. 1959'da İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İhtisasını Berlin Üniversitesi Nöropsikiyatri Kliniği ve Berlin Psikanaliz Enstitüsü'nde 1964'te tamamladı. 1968'de doçent, 1974'te profesör oldu. İngiliz­ce, Almanca ve Fransızca bilir. Psikosomatik, psikanalitik ve sosyal psikiyatri, organik beyin sendromları konularında bi­limsel çalışmaları vardır. Evlidir.

Prof. Dr. ADNAN ZİYALAR

1932'de Kalkandelen'de doğdu. 1950'de Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdi. 1957'de İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İhtisasını 1963'te tamamladı, 1968'de doçent ve 1973'de profesör oldu. Almanca bilir. Alkol, uyuşturucu maddeler, sosyal psikiyatri, sosyal antropoloji üzerinde bilimsel çalış­maları vardır. Evlidir, bir kızı ve bir oğlu vardır. Özel uğraşı satrançtır.