Newyddion‎ > ‎

Tymor y Gwanwyn 2019

posted 13 Dec 2018, 03:43 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 13 Dec 2018, 04:04 ]
Bydd sesiynau'r Gerddorfa Ukulele yn ail gychwyn yn y flwyddyn newydd ar Nos Fercher, Ionawr 16eg. Bydd y sesiynau 'Ukulele i Ddechreuwyr' yn ail ddechrau ar Ionawr 14eg. Dylid cofrestru ar-lein a thalu am y tymor newydd yn 2019. Bydd swyddfa Menter Caerdydd ar gau dros gyfnod y Nadolig / Blwyddyn Newydd o Ddydd Gwener, Rhagfyr 21ain hyd at Ddydd Llun, Ionawr 7fed

Os am fanylion pellach ewch i ....