Newyddion‎ > ‎

SESIYNAU UKULELE TYMOR YR HAF (2018)

posted 27 Mar 2018, 23:51 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 27 Mar 2018, 23:55 ]
Bydd y gwersi / sesiynau ukulele yn ailddechrau ar ôl gwyliau'r Pasg ar Ionawr 16eg i griw nos Lun, ac Ebrill 18fed ar gyfer y Gerddorfa Ukulele.

Ni fydd sesiwn ar Nos Lun Gwyl Banc Calan (criw Nos Lun) nac yn ystod gwyliau hanner tymor Sulgwyn.

Mwynhewch wyliau'r Pasg ... Edrychwn ymlaen i'ch gweld yn nhymor yr Haf.
Comments