Newyddion‎ > ‎

SESIYNAU UKULELE TYMOR YR HAF

posted 23 Apr 2017, 02:20 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 27 Apr 2017, 12:52 ]

Dyma fanylion sesiynau / gwersi ukulele ar gyfer tymor yr haf ...

Criw Nos Lun ... Dechreuwyr - Yn parhau Nos Lun, Ebrill 24ain (am 10 wythnos).
Ni fydd sesiwn Nos Lun, Mai 1af (Gŵyl y Banc) na Nos Lun, Mai 29ain (hanner tymor).
Lleoliad: Canolfan Gelf Chapter, Caerdydd
Amser: 7:30 - 9:00
(Bydd angen i chi ddod ag Ukulele gyda chi i'r gwersi.)

Y Gerddorfa Ukulele - Yn parhau Nos Fercher, Ebrill 26ain
Lleoliad: Canolfan Gelf Chapter, Caerdydd

Cysylltwch â Menter Caerdydd am fanylion cofrestru.
Rhif ffôn: 029 2068 9888
Ebost: angharad@mentercaerdydd.cymru 
Comments