Newyddion‎ > ‎

Sesiynau Haf y Gerddorfa Ukulele

posted 27 Apr 2019, 02:37 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 27 Apr 2019, 02:51 ]
Bydd sesiynau'r Gerddorfa Ukulele yn ail gychwyn ar gyfer Tymor yr Haf ar Nos Fercher, Mai 15fed o 7:00 hyd at 9:00, yn ystafell Media Point, yng Nghanolfan Chapter, fel arfer. Bydd y sesiynau wythnosol yn parhau hyd at Orffennaf 24ain gydag un wythnos o doriad yn ystod hanner tymor ysgolion / Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Disgwylir y bydd niferoedd yr aelodau'n chwyddo o hyn 'mlaen gan fod sesiynau nos Lun wedi dod i ben. Dylid cofrestru a thalu am y tymor newydd gyda Menter Caerdydd, ar y ffôn neu ar-lein.
Comments