Newyddion‎ > ‎

Noson Gymdeithasol Nadoligaidd yn y Chapter

posted 6 Dec 2017, 03:01 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 6 Dec 2017, 08:35 ]
Bydd criw ukulele nos Lun a'r Gerddorfa Ukulele yn dod at ei gilydd ar nos Fercher, Rhagfyr 6ed, am noson gymdeithasol o ganu caneuon Nadoligaidd yn y bar rhwng 7:00 a 9:00 yn Chapter. Bydd ardal wedi ei chadw i'r criw ym mhen pella'r bar wrth y sinema. Mae hi'n noson agored gyda chroeso cynnes i ffrindiau a theulu ddod i gyd-ganu!
Comments