Newyddion‎ > ‎

Noson Gymdeithasol Nadoligaidd - Chapter (19-12-18)

posted 12 Dec 2018, 05:43 by Cerddorfa Ukulele

Bydd y Gerddorfa Ukulele yn croesawu'r Nadolig mewn Noson Gymdeithasol Nadoligaidd yng Nghanolfan Chapter, nos Fercher, Rhagfyr 19eg. Byddant yn perfformio yn y cyntedd am 8 o'r gloch. Croeso i ffrindiau a theuluoedd i ddod  yno i ymuno i mewn yn y dathliad.Comments