Newyddion‎ > ‎

Noson Acwstig Salem (23-11-18)

posted 31 Oct 2018, 10:19 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 16 Nov 2018, 04:24 ]
Bydd y Gerddorfa Ukulele yn agor y Noson Acwstig yn Festri Capel Salem, Treganna, ar Nos Wener, Tachwedd 23ain cyn perfformiadau Catsgam a sêr y noson - Cleif Harpwood a Geraint Cynan. Bydd elw'r noson yn mynd at 'Gynllun Lloches i'r Di-gartref'. Drws yn agor am 7:30 - Gofynnir i aelodau'r Gerddorfa Ukulele ymgynnull yno erbyn 7:00.
Comments