Newyddion‎ > ‎

Ni chynhelir sesiwn i'r Gerddorfa Ukulele ar Dachwedd 7fed.

posted 1 Nov 2018, 02:12 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 1 Nov 2018, 02:29 ]
Ni chynhelir sesiwn i'r Gerddorfa Ukulele yng Nghanolfan Chapter ar Dachwedd 7fed. Gallwch roi'ch traed i fyny ac ymlacio! Sesiwn nesaf Nos Fercher, Tachwedd 14eg (7:00 - 9:00). Dydy hyn ddim yn effeithio ar griw Dysgwyr Ukulele nos Lun - sesiwn fel arfer iddyn nhw ar Nos Lun, Tachwedd 5ed (hefo bang!).

Comments