Newyddion‎ > ‎

Gŵyl Ukulele Caerdydd 2017

posted 26 Mar 2017, 12:40 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 4 Apr 2017, 07:37 ]

Mae Gŵyl Ukulele Caerdydd 'mlaen Dydd Sadwrn yma (Ebrill 8fed) yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.
Mae'r ŵyl yn dechrau am 1:00 y p'nawn ac yn parhau hyd at 5 o'r gloch.

Mae gan y Gerddorfa slot byr am 1.45p.m. i ganu 'Rownd yr Horn' a 'Lawr ar Lan y Môr'.
Mae mynediad i'r ŵyl yn rhad ac am ddim. Llynedd roedd hi'n orlawn, a chafodd rhai ohonom ni drafferth i gael mynediad! Felly rydym yn awgrymu y byddai well i ni fod yno am 1 o'r gloch. Yna, cewch chi benderfynu os ydych am aros ymlaen yno ar ôl ein perfformiad.

Mae llyfryn caneuon yr ŵyl wedi ei atodi at ebost ddylech chi fod wedi ei dderbyn. Bydd pawb yn y gynulleidfa yn canu/chwarae'r caneuon hyn! Cynhelir yr ŵyl ar lawr top yr adeilad.

Gwelwn chi yno!
Comments