Newyddion‎ > ‎

Gig cyntaf 2020 - Cornerstone, Caerdydd (05-01-20)

posted 6 Dec 2019, 11:39 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 6 Jan 2020, 07:19 ]
Mae'r Gerddorfa Ukulele wedi cael gwahoddiad i berfformio unwaith eto mewn Gig Ystwyll yn Cornerstone (ger Marks & Spencers) yng Nghanol Caerdydd. Mae'r gig yma wedi ei drefnu cyn ein bod yn cwrdd yn y flwyddyn newydd yn Chapter. Dyma'r manylion diweddaraf a ddaeth i law:
Dyddiad: Nos Sul, Ionawr 5ed, 2020
Amser:    Cyngerdd yn dechrau am 6:30.
                  6:45 / 7:45 - Set 1af  y Gerddorfa  Ukulele
                  9:00 / 9:45 - Set 2 y Gerddorfa Ukulele
Cadwch eich llygaid am fwy o fanylion ynglŷn â'r setlist ac unrhyw fanylion arall ar ein cyfrif WhatsApp.
Byddwn hefyd yn diweddaru unrhyw newyddion a ddaw yma ar ein gwefan.

Comments