Newyddion‎ > ‎

Gŵyl Ukulele Caerdydd (Neuadd Dewi Sant - Lefel 3) - Dydd Sadwrn, Ebrill 6ed (1:00 - 5:00)

posted 14 Mar 2019, 02:43 by Cerddorfa Ukulele
Gŵyl Ukulele Flynyddol Caerdydd - Lefel 3 Neuadd Dewi Sant. Bandiau, grwpiau a chlybiau amrywiol yn perfformio dwy gân bob un yn ogystal ag ymuno i mewn gyda'r cyhoedd i gyd-chwarae/canu amrywiol ganeuon. Yn anffodus, ni fydd Mei ar gael, ond bydd Aled Wyn yn dod i'r adwy i'n harwain ar y llwyfan. Mae'r ŵyl yn dechrau am 1 o'r gloch, ond byddwch yno'n gynnar i sicrhau lle cyfforddus i eistedd, gan fod yr ŵyl yma'n boblogaidd iawn fel arfer. Cewch wybod cyn bo hir pa ganeuon fydd y Gerddorfa yn eu perfformio (yn unigol) a pha amser y byddwn yn debygol o fod ar y llwyfan yn ystod yr ŵyl.


Comments