Newyddion‎ > ‎

Gŵyl Ukulele Caerdydd 2018

posted 2 Apr 2018, 03:28 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 5 Apr 2018, 02:56 ]
Bydd y Gerddorfa Ukulele yn perfformio dwy gân ar lwyfan Gŵyl Ukulele Caerdydd 2018 yn Neuadd Dewi Sant. Cynhelir yr ŵyl rhwng 1:00 a 5:00 ar brynhawn Sadwrn, Ebrill 7fed. Bydd y drysau ar agor am 12:30.

Manylion i aelodau'r Gerddorfa Ukulele: Awgrymwn i aelodau'r Gerddorfa Ukulele gwrdd y tu allan wrth y drws am 12:30. Mi fyddwn yn ymuno yn y chwarae / canu gyda'r caneuon wedi eu taflunio ar y wal. Bydd slot penodol y Gerddorfa Ukulele ar y llwyfan am 3:35 y p'nawn, ac fe fyddwn yn perfformio 'Carlo' a 'Rownd yr Horn'. Gwisgwch eich crysau T coch os yn bosibl.
Comments