Newyddion‎ > ‎

Gwasanaeth y Plygain, Capel Bethlehem, Gwaelod-y-Garth (13-01-19)

posted 3 Jan 2019, 09:19 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 12 Jan 2019, 01:51 ]
Bydd y Gerddorfa Ukulele yn cymryd rhan mewn Gwasanaeth y Plygain yng Nghapel Bethlehem, Gwaelod-y-Garth am 4:30, ar brynhawn Sul, Ionawr 13eg. Bydd nifer o aelodau o'r gynulleidfa yn cyfrannu at y gwasanaeth a fydd yn nodi diwedd y Nadolig ac yn dathlu'r Hen Galan. Er gwybodaeth i aelodau'r Gerddorfa ... ewch ati i ymarfer "Mair paid ag wylo mwy" a "Seinier cyrn a chaner clych".Comments