Newyddion‎ > ‎

Gigs y Gerddorfa Ukulele ar gyfer Mis Medi

posted 11 Jul 2019, 01:53 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 11 Jul 2019, 02:16 ]
Mis prysur o'n blaenau! Bydd y Gerddorfa Ukulele yn perfformio mewn tri gig yn ystod mis Medi.
  • Dydd Sadwrn, Medi 7fed - Gŵyl Fwyd Sain Ffagan (Amgueddfa Werin Cymru). Byddant yn perfformio dwy set o ganeuon yno ar Lwyfan Gwalia, un am 11 o'r gloch y bore a'r ail am 2 o'r gloch y prynhawn.
  • Nos Iau, Medi 19eg - Perfformio i Ferched y Wawr Eglwys Newydd. Lleoliad - Eglwys y Methodistiaid Yr Eglwys Newydd, Ffordd Penlline (Eglwys Newydd). Gofynnir i aelodau'r Gerddorfa ymgynnull yno am 7:00.
  • Nos Wener, Medi 27ain - Taith CD newydd Geraint Geraint Lovgreen a’r Enw Da (Mae'r Haul Wedi Dod). Bydd y Gerddorfa Ukulele yn agor y noson yng Nghlwb y Rhyddfrydwyr, Treganna, Caerdydd. Noson yn dechrau am 8:00 (Amser i’w gadarnhau’n derfynnol yn agosach i'r dyddiad).

Comments