Newyddion‎ > ‎

Gig Merched y Wawr Radyr

posted 6 Feb 2019, 22:54 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 21 Feb 2019, 03:01 ]
Bydd y Gerddorfa Ukulele yn diddanu aelodau Merched y Wawr, Radyr ar Nos Fercher, Mawrth 6ed, yn Eglwys y Methodistiaid yn Radyr (CF15 8BP). Ni fydd sesiwn i'r Gerddorfa yng nghanolfan Chapter ar y noson yma - bydd y gig yn cymeryd ei le. Gofynnir i'r aelodau ymgynnull yn yr eglwys am tua 7 o'r gloch, gyda'r cyngerdd yn dechrau am 7:30. Mae'r eglwys wedi ei lleoli wrth y ffordd fawr yn agos i'r gofeb rhyfel yng nghanol Radyr. 
Comments