Newyddion‎ > ‎

Gig Bore Gêm Rygbi Cymru a'r Alban (03-11-18)

posted 18 Oct 2018, 21:29 by Cerddorfa Ukulele
Bydd y Gerddorfa Ukulele yn perfformio i'r gwesteion yn Lolfa Virgin Money (ger yr Hen Lyfrgell) ar fore diwrnod y gêm rygbi rhwng Cymru a'r Alban (Tachwedd 3ydd). Gofynnir i'r aelodau ymgynnull yno am 10 o'r gloch (y bore) - perfformiad am 10:30.
Comments