Newyddion‎ > ‎

Digwyddiadau a Gigs ym Mis Mawrth ac Ebrill

posted 26 Feb 2020, 23:57 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 14 Mar 2020, 01:19 ]
Dyma ddyddiadau i'w nodi ar gyfer eich dyddiaduron / calendrau ...
  • WEDI EI OHIRIO - Ni fydd gig Ysgol Gymraeg Pen y Groes / Cymdeithas Gymraeg Llanedern a Phentwyn ar Nos Lun, Mawrth 16eg.
  • Gŵyl Ukulele Caerdydd - Dydd Sadwrn, Ebrill 4ydd. Lleoliad - Lefel 3, Neuadd Dewi Sant Caerdydd. Mynediad trwy docyn yn unig. 1:00 tan 5:00 - drysau ar agor am 12:30. Bydd y Gerddorfa'n perfformio dwy gân ar y llwyfan ac yn ymuno i mewn gyda phawb arall wrth ganu caneuon o lyfryn yr ŵyl.
  • Noson Huw Chiswell ym Mhentyrch. Nos Sadwrn, Ebrill 25ain. Bydd y Gerddorfa Ukulele yn agor y noson yn Neuadd Pentyrch.
Cewch fanylion pellach pan ddaw'r wybodaeth i law yn agosach i'r digwyddiadau.
Comments