Newyddion‎ > ‎

Dathlu'r Nadolig yn Nhŷ Gofal Tŷ Llandaf ac yn y Chapter (04-12-19)

posted 28 Nov 2019, 12:56 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 28 Nov 2019, 13:00 ]
Bydd y Gerddorfa Ukulele yn perfformio ar gyfer y cleifion yn Nhŷ Llandaf (Tŷ Gofal / Care Home), Ffordd Conwy, Pontcanna, Caerdydd, CF11 9NT am 7:00 nos Fercher, Rhagfyr 4ydd. Gofynnir i aelodau'r Gerddorfa ymgynnull yno erbyn 6:45.

Yn dilyn y perfformiad bydd y criw yn symud ymlaen i Ganolfan Chapter ar gyfer sesiwn Nos Fercher olaf y tymor. Byddant yn perfformio yn y cyntedd i groesawu'r Nadolig mewn Noson Gymdeithasol Nadoligaidd. Croeso i ffrindiau a theuluoedd i ddod  i'r Chapter i ymuno i mewn yn y dathliad.
Comments