Newyddion‎ > ‎

Cerddorfa Ukulele - Sesiynau Tymor y Gwanwyn 2020.

posted 6 Jan 2020, 07:15 by David Penny Jones   [ updated 6 Jan 2020, 07:17 by Cerddorfa Ukulele ]
Bydd sesiynau Tymor y Gwanwyn 2020 ar gyfer y Gerddorfa Ukulele yn dechrau Nos Fercher, Ionawr 15fed (7:00 - 9:00) yng Nghanolfan Chapter, fel arfer. Ni fydd sesiwn yn ystod hanner tymor (19/02/20). Bydd 11 sesiwn y tymor hwn (Cost £88.00) a daw'r tymor i ben ar 01/04/20. Cofrestrwch ar wefan Menter Caerdydd neu trwy gysylltu â hwy (Ffôn: 02920 689888  neu Ebost: post@mentercaerdydd.cymru).
Comments