Newyddion‎ > ‎

Cerddorfa Ukulele - Gigs yr Haf

posted 14 May 2018, 00:58 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 10 Sep 2018, 04:49 ]
Bydd y Gerddorfa Ukulele yn perfformio mewn sawl gig dros fisoedd yr Haf .... 

10/08/18 - Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. Stondin Llywodraeth Cymru (Sesiwn fer) am 12:00.
10/08/18 - Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. Prif Lwyfan y Maes am 1:00.
10/08/18 - Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. Llwyfan "Shw'mae" (Adeilad y Pierhead) am 5:30.
05/08/18 - Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. Prif Lwyfan y Maes am 3:00.
05/08/18 - Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. Stondin Llywodraeth Cymru (Sesiwn fer) am 2:00.
01/08/18 - Noson Gymdeithasol Pwyllgor Apêl Canna, Neuadd St. Catherine, King's Road, Pontcanna.
30/06/18 - Tafwyl 2018, Castell Caerdydd. Perfformio am 11:30.
23/06/18 - 'Crafty Devil Cellar Bar' (& Siop), 16 Heol Llandaf, Treganna, CF11 9NJ (agos i Chapter). Amser 3:00. 
16/06/18 - Gŵyl Fach Pencae, Ysgol Pencae, Highfields, Caerdydd, CF5 2QA. Amser 11:00 hyd at 11:30.
16/06/18 - Gŵyl Fach y Fro 2018, Ynys y Barri. Perfformio am 14:15.
12/06/18 - Merched y Wawr! Eglwys y Methodistiaid, Cyncoed, CF23 6SE (Westminster Cresc). Amser 7:30.
Comments