Mae'r lluniau wedi eu storio y tu allan i'r wefan, felly ystyriwch y nodiadau isod i ddychwelyd i'r wefan ....
Os yn defnyddio iPad, pwyswch ar 'Safari' (brig y sgrin ochr chwith) i ddychwelyd yma o'r albwm lluniau.
Os yn defnyddio dyfais Android, pwyswch ar icon y saeth (yn ôl) ar waelod y sgrin i ddychwelyd yma o'r albwm lluniau.
Os yn defnyddio cyfrifiadur/cluniadur, cliciwch ar y tab 'Lluniau - Cerddorfa Ukulele'  i ddychwelyd yma o'r albwm lluniau.

https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Noson Gymdeithasol
Nadoligaidd - Chapter
(06-12-17)

https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Parti 38 (Eisteddfod yr Urdd '17)
Clwb Rygbi Pencoed
(21-04-17)

https://goo.gl/photos/nWLdUN3HqtaWTTib9
Noson Geraint Lovgreen
Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd
(04-11-16)

https://goo.gl/photos/TKhz7DFqANvnCzP86
Parti Penblwydd Mari,
Look Out Cafe Bar, Bae Caerdydd
(22-07-16)

https://goo.gl/photos/LNwfjDcigVQnLp1C8
Cymdeithas Rieni Ysgol Treganna,
Clwb y Rhyddfrydwyr, Caerdydd
(13-05-16)

https://goo.gl/photos/fNRpLqe5orD9EusQ9
Yr Hen Lyfrgell,
Caerdydd
(27-02-16)

https://goo.gl/photos/i43T59zScCdG62959
Cymdeithasu
https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Tafwyl 2017,
Caeau Llandaf, Caerdydd
(02-08-17)

https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Gŵyl Ukulele Caerdydd 2017
Neuadd Dewi Sant
(08-04-17)

https://goo.gl/photos/6oYiGu1EzrGC2fQR8
Eisteddfod Genedlaethol
Sir Fynwy
(05-08-16)

https://goo.gl/photos/ZVH2npRkt772dGiA8
Tafwyl 2016,
Caerdydd
(03-07-16)

https://goo.gl/photos/QK8sCfXmEKiK43dHA
Recordio CD
Neuadd yr Urdd, Bae Caerdydd
(23-04-16)

https://goo.gl/photos/i43T59zScCdG62959
Capel y Tabernacl,
Caerdydd
(Chwefror 2016)
https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Cyngerdd Nadolig
Clwb Rygbi Eglwys Newydd
(18-12-17)

https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Gŵyl Gyhoeddi 
Eisteddfod Caerdydd 2018 
(24-06-17)

https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Cyngerdd Nadolig Awen,
Eglwys Newydd, Caerdydd
(10-12-16)

https://goo.gl/photos/aShkJcNGPH9FgSoH7
Dathliad Penblwydd 1af
Canna Deli, Caerdydd
(23-07-16)

https://goo.gl/photos/TKhz7DFqANvnCzP86
Rhaglen Shân Cothi,
Radio Cymru, BBC Caerdydd
(01-07-16)

https://goo.gl/photos/PgrrKaBR7ec7hung7
Gwyl Ukulele Caerdydd 2016
Neuadd Dewi Sant/Yr Hen Lyfrgell
(16-04-16)

https://goo.gl/photos/QggH2Z7cF544kmLf9
Ymarferion yng Nghanolfan
Severn Road, Caerdydd
(2016)