Lluniau 2020
Mae'r lluniau wedi eu storio y tu allan i'r wefan, felly ystyriwch y nodiadau isod i ddychwelyd i'r wefan ....
Os yn defnyddio iPad, pwyswch ar 'Safari' (brig y sgrin ochr chwith) i ddychwelyd yma o'r albwm lluniau.
Os yn defnyddio dyfais Android, pwyswch ar icon y saeth (yn ôl) ar waelod y sgrin i ddychwelyd yma o'r albwm lluniau.
Os yn defnyddio cyfrifiadur/cluniadur, cliciwch ar y tab 'Lluniau - Cerddorfa Ukulele'  i ddychwelyd yma o'r albwm lluniau.

https://goo.gl/photos/i43T59zScCdG62959
Gig Ystwyll,
Cornerstone, Caerdydd
(05-01-2020)

https://goo.gl/photos/i43T59zScCdG62959
Amrywiol, gan gynnwys
'Lluniau Ffug' a Phosteri
2020