Lluniau 2018
Mae'r lluniau wedi eu storio y tu allan i'r wefan, felly ystyriwch y nodiadau isod i ddychwelyd i'r wefan ....
Os yn defnyddio iPad, pwyswch ar 'Safari' (brig y sgrin ochr chwith) i ddychwelyd yma o'r albwm lluniau.
Os yn defnyddio dyfais Android, pwyswch ar icon y saeth (yn ôl) ar waelod y sgrin i ddychwelyd yma o'r albwm lluniau.
Os yn defnyddio cyfrifiadur/cluniadur, cliciwch ar y tab 'Lluniau - Cerddorfa Ukulele'  i ddychwelyd yma o'r albwm lluniau.

https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Noson Gymdeithasol Nadoligaidd
Chapter,
Caerdydd
(19-12-18)

 https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Noson Cleif Harpwood
a Geraint Cynan
Capel Salem, Treganna
(23-11-18)
https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Eisteddfod Genedlaethol
Caerdydd
(Awst 2018)

https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Gig Bragdy 'Crafty Devil',
Caerdydd
(23-06-18)

https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Gig Merched y Wawr
Caerdydd
(12-06-18)
https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Nadolig gyda Hosbis y Ddinas,
Eglwys Sant Isan,
Llanisien
(10-12-18)

https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Lolfa 'Virgin Money', Caerdydd
Gêm Cymru yn erbyn Yr Alban
(03-11-18)

https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Hwyl Cyn Yr Ŵyl,
Pontcanna, Caerdydd
(01-08-18)

https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Gig Gŵyl Fach y Fro,
Ynys y Barri
(16-06-18)

https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Gŵyl Ukulele Caerdydd 2018
Neuadd Dewi Sant
(07-04-18)


https://goo.gl/photos/i43T59zScCdG62959
Amrywiol,
gan gynnwys
'Lluniau Ffug' a Phosteri
2018

https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Cefnogwyr Rygbi Cymru
(yn erbyn De Affrica)
Yr Hen Lyfrgell
(24-11-18)

https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Un o'r Sesiynau wythnosol
yng Nghanolfan Chapter
(10-10-18)

https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Tafwyl 2018,
Caerdydd
(30-06-18)

https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Gig Gŵyl Fach Pencae,
Ysgol Pencae, Caerdydd
(12-06-18)

https://picasaweb.google.com/11764https://goo.gl/photos/4rDn8TGy94eBZnYt5
Noson Mynediad Am Ddim
Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd
(10-03-18)